Zelfreflectie

Een succesvolle carrière begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Niet alleen je opleiding en de arbeidsmarkt bepalen waar je terechtkomt, ook jouw persoonlijke kenmerken, ambities en wensen spelen een rol.

Wie ben ik?

Als je je bewust bent van wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, kun je jezelf beter presenteren in een pitch of in een sollicitatieprocedure. Als je op artistiek vlak weet wat je wilt en welke kant je je op wilt ontwikkelen maakt dat het ook makkelijker om zakelijke keuzes te maken.

Wie je bent wordt bepaald door verschillende factoren: je achtergrond, opvoeding, karaktereigenschappen, intelligentie, waarden, drijfveren en je maatschappelijke oriëntatie. Vaak benoemen mensen als kwaliteiten de eigenschappen waar ze veel moeite voor moeten doen, omdat hun werkelijke talenten hun heel gemakkelijk afgaan. Om je kwaliteiten in kaart te brengen kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de theorie van het kernkwadrant van Daniël Ofman. Volgens Ofman zijn je kernkwaliteiten de eigenschappen die jouw specifieke sterke punten zijn. Dit zijn tevens je valkuilen, want je kunt doorschieten in deze kwaliteiten.

Wat kan ik?

Kennis, vaardigheden en competenties bepalen wat je kunt. Kennis is zowel wat je tijdens je opleiding op vakinhoudelijk gebied hebt geleerd als verschillende vormen van intelligentie. Zo is er bijvoorbeeld creatieve intelligentie, het vermogen om tot een goed ontwerp of idee te komen. Je vaardigheden zijn alles wat jij hebt aangeleerd: bijvoorbeeld talen, computerprogramma's of begrotingen maken. Competenties zijn eigenschappen en kwaliteiten die je nodig hebt om iets te kunnen.

Wat wil ik?

Wat je wil heeft te maken met je interesses, dromen, ambities, motivatie en wensen. Wil je als zelfstandige aan de slag, je verder ontwikkelen in het buitenland of bijvoorbeeld lesgeven? Heb je een langetermijnplan, of richt je je liever op de nabije toekomst? Hoe houdt je je eigen (artistieke) ontwikkeling in de gaten als je vooral bezig bent werk voor jezelf te organiseren of van project naar project hopt? 

Persoonlijk ondernemerschap

De antwoorden op de vragen 'wie ben ik', 'wat kan ik' en 'wat wil ik' leiden tot een persoonlijke profiel waarmee jij jezelf professioneel verder kunt ontwikkelen. Persoonlijk ondernemerschap gaat over jezelf kansrijk positioneren in het werkveld, gebaseerd op een kritische reflectie van de eigen artistieke wensen en een realistische analyse van de eigen vaardigheden. Daarbij blijf je kritisch kijken naar het brede werkveld waarin je wilt gaan werken en zie je kansen en benut je die. Staar je niet blind op die ene droombaan, en durf je plannen met anderen te delen. 

Jij en de maatschappij

Als professional in de kunst- en cultuursector is het niet alleen belangrijk dat jij zelf weet wat je wilt en kunt, maar ook dat je een visie hebt op hoe jij je verhoudt tot de wereld om je heen. Benoem welke impact jouw werk heeft op de maatschappij, hoe je je verhoudt tot je publiek en urgente maatschappelijke thema's.

Direct naar:

Waarden benoemen