Tussenpersonen

Tussenpersonen kunnen verschillende diensten verlenen, zoals de verkoop, productie of bijvoorbeeld publiciteit. Je kunt er voor kiezen om alles, of alleen bepaalde onderdelen uit te besteden. Bedenk eerst wat je zelf kan en bepaal dan wat je wilt uitbesteden.

Welke taken wil je uitbesteden?

Verkoop
Voor optredens: speelplekken zoeken en onderhandelen over de prijs en contracten. Voor muziek: afsluiten van platen-, reclame- en merchandisecontracten.

Publiciteit en promotie
Publiciteit en promotie naar opdrachtgevers, afnemers en publiek. Denk aan een website, het onderhouden van sociale media, persberichten maken en versturen, contact met de pers, affiches/flyers laten ontwerpen, drukken en versturen, foto’s en filmpjes laten maken.

Fondsenwerving
Schrijven van subsidieaanvragen, lobbyen in de politiek, sponsorwerving en/of crowdfunding.

Financiën
Boekhouding, salarisadministratie, begrotingen opstellen en bijhouden, budgetten verdelen, financiële jaarstukken maken, belastingafwikkeling (BTW, loon- en inkomstenbelasting), contracten afsluiten met medewerkers en afnemers, facturen maken, financiële afrekeningen voor subsidiegevers maken.

Productie
Plannen van audities, repetities en voorstellingen, zorgen voor goede werkomstandigheden, eventueel tourmanagement, afstemmen met kostuum-, decor-, licht- en geluidontwerpers, communicatie over deadlines en andere afspraken.

Coaching
Begeleiding bij je projecten.