Belasting

Iedereen is belastingplichtig. Ben je in loondienst, dan betaal je maandelijks loonbelasting en heb je er weinig omkijken naar. Heb je meerdere banen, werk je als freelancer/zelfstandig ondernemer of combineer je deze; dan doe je zelf je aangifte inkomstenbelasting. Voor zelfstandig ondernemers die btw-plichtig zijn, komt daar nog de aangifte omzetbelasting bij.

Belastingaangifte

Als je in loondienst bent houdt de werkgever loonbelasting en premies in. Je ontvangt een bruto-inkomen dat netto wordt uitgekeerd. Als je verder geen uitgaven aan hypotheek, alimentatie, spaartegoeden of beleggingen hebt, dan hoef je in principe geen aangifte te doen. Let wel op dat bijvoorbeeld studie- of zorgkosten ook aftrekbaar zijn van je belastbare inkomen en het doen van een aangifte dus wel voordeel op kan leveren.

Als je meer dan één werkgever hebt of freelancer/zelfstandig ondernemer bent, doe je aangifte zodat je belastbare inkomen berekent kan worden. Als ondernemer houd je een administratie/boekhouding bij waarin je alle uitgaande facturen en binnenkomende bedragen opneemt, evenals alle aftrekbare zakelijke kosten die je maakt. Als je je administratie zo opstelt dat je zowel de bedragen exclusief als inclusief btw kunt inzien/berekenen, dan kun je met deze administratie zowel je begin- en eindbalans en resultatenrekening opmaken (die je nodig hebt voor je aangifte inkomstenbelasting) als je aangifte omzetbelasting/btw doen.

Direct naar:

Werk in opdracht

Omzetbelasting of btw

Als je start met een onderneming moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Aan de hand van je verwachte omzet stelt de Belastingdienst vast of je btw-plichtig wordt of niet. Hoeveel btw je moet rekenen of betalen hangt af van het geldende tarief voor de dienst of het product dat je levert: dat kan hoog zijn (21%) of laag (9%). In sommige gevallen is je dienst of product vrijgesteld van btw.

De btw-aangifte
De btw-aangifte vindt plaats per kwartaal en staat volledig los van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. In deze aangifte vermeld je hoeveel je gefactureerd hebt en hoeveel btw je daarover gerekend (en dus ontvangen) hebt. Vervolgens mag jij de voorbelasting (de btw die jij betaald hebt over je zakelijke lasten) daarvan aftrekken. In de meeste gevallen betekent het dat je de ontvangen btw, min de voorbelasting, moet afdragen. Wanneer je zelf weinig of niet gefactureerd hebt in dit kwartaal kan het zijn dat je wat terug krijgt van de Belastingdienst, omdat je zelf meer aan btw hebt uitgegeven dan ontvangen.

De Kleine Ondernemersregeling
De Kleine Ondernemersregeling is een kortingsregeling voor mensen die niet veel btw hoeven af te dragen. Als je jaarlijks €1.345,- of minder aan btw hoeft af te dragen aan de Belastingdienst, dan hoef je helemaal geen btw te betalen. Ligt dat bedrag tussen de €1.345,- en €1.883,- dan geldt een kortingsregeling. Deze verrekening vindt plaats in de laatste kwartaalaangifte van het jaar, omdat je dan pas weet hoeveel omzetbelasting je totaal af hebt moeten dragen over het jaar. Het is mogelijk om in de eerdere aangiftes van het jaar wel al een verrekening te maken. Let op; het voordeel dat je overhoudt aan deze regeling moet je aan het eind van het jaar bij je bedrijfswinst optellen en opnemen in je bedrijfsadministratie.

Middelingsregeling

Het inkomen kan sterk dalen of stijgen. Bij stijging kan je inkomen in een hogere belastingschijf komen. Je betaalt dan over een deel van je inkomen meer belasting. In dat geval kun je gebruik maken van de middelingsregeling. Je berekent dan een gemiddeld inkomen over drie jaar. Hierdoor daalt het (hogere) inkomen wat in de hogere belasting schijf valt en ben je alsnog minder belasting verschuldigd.
 
Je adviseur kan je hier meer over vertellen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.