Belasting

Als je in Nederland woont en werkt krijg je te maken met verschillende soorten belastingen. Welke belastingen zijn dit en wat gebeurt er als je ook buiten Nederland gaat werken?

Inkomstenbelasting

Over je inkomen betaal je inkomstenbelasting. Dat kan gaan om loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming en/of resultaat uit overige inkomsten. Over je loon is al loonbelasting ingehouden door de werkgever. Jouw bruto-inkomen wordt netto uitgekeerd. Deze loonbelasting is eigenlijk een voorheffing van de inkomstenbelasting. Over je inkomsten uit onderneming of overige werkzaamheden wordt de te betalen belasting berekend bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, die je zelf opgeeft.

Op de pagina Belasting bij opdrachten bespreken we hoe je uitbetaald kan worden voor (korte) opdrachten en wat de invloed van deze verschillende opties is op hoeveel belasting je betaalt, voor welke aftrekposten je in aanmerking komt en of je premies afdraagt voor sociale verzekeringen.

Omzetbelasting (btw)

Consumenten betalen bij het kopen van diensten of producten omzetbelasting (btw, belasting over toegevoegde waarde) over hun aankoop. Ondernemers hebben de taak deze te innen voor de belastingdienst. Voor de ondernemers is de omzetbelasting dus geen opbrengst én geen kostenpost. Dit heeft niks te maken met inkomstenbelasting.

Als je start met een onderneming moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Aan de hand van je verwachte omzet stelt de Belastingdienst vast of je btw-plichtig wordt of niet.
 

Direct naar:

Omzetbelasting

Vennootschapsbelasting

Rechtspersonen die in concurrentie treden met anderen of die gericht zijn op het maken van winst, moeten vennootschapsbelasting betalen. Dit geldt voor zowel bv 's en nv’s, als voor stichtingen en verenigingen.

Werken in het buitenland

Nederland heeft met veel landen afspraken gemaakt om dubbele belastingheffing te voorkomen. Kijk op de site van de Belastingdienst wat de regels zijn voor het betalen van belasting in het land waar jij werkt. Als je een factuur stuurt moet je ook rekening houden met de regels over btw bij opdrachten in het buitenland.

Andere soorten belastingen

Als privépersoon betaal je vaak ook andere soorten belastingen. Denk aan gemeentelijke belastingen, zoals Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor een woning en/of Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. Mensen met een minimuminkomen kunnen soms (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen bij hun gemeente.

Maar denk ook aan schenkbelasting, voor iedereen die een gift ontvangt. Er is een algemene vrijstelling, dit bedrag mag je jaarlijks per schenker belastingvrij ontvangen. Over het meerdere moet je schenkingsbelasting betalen. Voor bedragen die je van je ouders krijgt, gelden hogere vrijstellingsbedragen. Als je als privépersoon een crowdfundingsactie opzet en je krijgt van één persoon een hoger bedrag dan de vrijstelling, dan moet je daar ook schenkbelasting over betalen. Als je een schenking krijgt die zakelijk bedoeld is, dus bijvoorbeeld voor je eenmanszaak of je stichting, dan betaal je geen schenkbelasting, maar wordt dat bedrag opgeteld bij de winst.