Besloten vennootschap (BV)

De bv is geschikt voor bedrijven die flink winst maken. De oprichtingseisen zijn zwaarder. Er is bijvoorbeeld een notariële akte nodig voor de oprichting. De bv heeft voordelen ten opzichte van een eenmanszaak op het gebied van (beperkte) aansprakelijkheid en belastingvoordelen bij hoge winst.

Wie zijn erbij betrokken

Een bv heeft aandeelhouders en personeel. De directeur is in dienst en handelt uit naam van de vennootschap. De aandeelhouders zijn de baas. Een bv hoeft niet uit meerdere personen te bestaan: iemand kan de enige aandeelhouder én het enige personeelslid zijn: de directeur.

Wie beschikt over het kapitaal en is aansprakelijk

Een bv is een vennootschap waarin het kapitaal in aandelen is verdeeld. De aandelen zijn in handen van de aandeelhouder(s). De bv is een rechtspersoon met dezelfde juridische status, rechten en plichten als een natuurlijk persoon. De bv zelf wordt als ondernemer gezien, de aandeelhouder en/of directeur zijn dus in principe niet persoonlijk aansprakelijk. Fraudeer je of ben je nalatig geweest, dan ben je uiteraard wél persoonlijk aansprakelijk.