Besloten vennootschap

De bv is geschikt voor bedrijven die flink winst maken en niet persoonlijk aansprakelijk willen zijn. De oprichtingseisen zijn wel zwaarder, zo is er bijvoorbeeld een notariële akte nodig voor de oprichting.

Wie zijn erbij betrokken?

Een bv heeft aandeelhouders en personeel. De directeur is in dienst van de bv en handelt uit naam van de bv. De aandeelhouders zijn de baas. Een bv hoeft niet uit meerdere personen te bestaan, je kan de enige aandeelhouder én het enige personeelslid zijn: de directeur.

Wie beschikt over het kapitaal en is aansprakelijk?

Een bv is een vennootschap waarin het kapitaal in aandelen is verdeeld. De aandelen zijn in handen van de aandeelhouder(s). Daarnaast is de bv een rechtspersoon met dezelfde juridische status, rechten en plichten als een natuurlijk persoon. De bv zelf wordt als ondernemer gezien, de aandeelhouder en/of directeur zijn dus in principe niet persoonlijk aansprakelijk. Fraudeer je of ben je nalatig geweest, dan ben je uiteraard wél persoonlijk aansprakelijk.

Switchen van eenmanszaak naar bv

De eenmanszaak is een fijne ondernemingsvorm om mee te starten. Er komt een moment waarop het raadzaam is om te onderzoeken of je je onderneming om wil zetten naar een bv. Heb je een bv, dan ben je niet langer persoonlijk aansprakelijk. Daarnaast ga je op een andere manier belasting betalen, waardoor je voordeliger uit kunt zijn. Dit omslagpunt zit in de meeste gevallen als je zo rond de €100.000 of €150.000 euro winst maakt.

Direct naar:

Eenmanszaak

Voorbeelden van de bv

De bv wordt gebruikt door (uitvoerend) kunstenaars, architectenbureaus en andere instellingen die veel winst maken. Zoals musicalproducenten, sommige podia en film- en tv-producenten. Het is dan qua belasting en aansprakelijkheid voordeliger om vanuit een bv op te treden. Dat de oprichtingseisen vrij zwaar en kostbaarder zijn dan bij een eenmanszaak doet dan minder ter zake.