Financiering

Om in je levensonderhoud te voorzien en voor het uitvoeren van een nieuw project heb je middelen nodig. Wanneer de eigen inkomsten niet kostendekkend zijn of je niet genoeg achter de hand hebt om je project zelf (voor) te financieren, denk dan na over alternatieven. Subsidiënten en sponsors kunnen jou of je project met geld of materialen ondersteunen. Crowdfunding en ruilen worden steeds populairder als (aanvullende) financieringsvormen. Je kunt ook speciale leningen afsluiten.

 

Subsidie

Over fondsen en subsidies: meerjarige subsidies, projectsubsidies, individuele subsidies en programmeringssubsidies. Wat is een goede aanvraag?

 

Crowdfunding

Publieksfinanciering die geld en betrokkenheid oplevert. Hoe zet je een goede campagne op?

 

Ruilen

Als aanvulling op andere financieringsvormen kun je diensten of producten aanbieden in ruil voor iets dat jij nodig hebt.

 

Sponsoring

Hoe sluit je een sponsordeal waar beide paijen blij mee zijn? Wat heb je nodig aan geld of andere middelen en wat heb jij te bieden?

 

Ondernemersprijzen

Naast de bekende vakprijzen zijn er ook prijzen voor ondernemende studenten en startende ondernemers.

 

Leningen

Over verschillende soorten leningen waaronder speciale cultuurleningen voor creatieve ondernemers, durfkapitaal, de bankfinanciering en deelneming.

 

Fondsen

Een selectie van subsidiegevers en fondsen van het rijk, de provincies, gemeenten en particulieren.