Stappenplan van acquisitie tot opdracht

Dit stappenplan helpt je bij het doen van acquisitie, het vinden van opdrachtgevers en het verkrijgen van opdrachten. Vaardigheden als netwerken, onderhandelen en presenteren zijn hierbij belangrijk.

1. Vind potentiële opdrachtgevers

Bedenk wie je doelgroep is en waar je die kunt vinden. Zijn dat bedrijven of particulieren? Welke kenmerken en interesses hebben ze? Vind je ze vooral online, via je netwerk of bijvoorbeeld binnen een culturele instelling? Maak hierbij gebruik van je netwerk, zowel online als offline. Denk aan je eerdere opdrachtgevers, stagebegeleiders, studiegenoten en docenten. Vergeet ook zeker je familie, (oude) vrienden, buren of andere kennissen en contacten via via niet. Online kun je via sociale media, beroepsorganisaties of vacaturesites in contact komen met potentiële opdrachtgevers. (Soms staan opdrachten als vacature vermeld.) Misschien ken je ook nog wel bemiddelaars of tussenpersonen die opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar brengen.

Daarnaast is het slim om ervoor te zorgen dat potentiële klanten jou online kunnen vinden, want ‘social selling’ via sociale netwerken is gebruikelijk. Hierbij gebruik je sociale media om je te profileren en jouw waarde te communiceren (bijvoorbeeld; wat doe je graag en kan je goed).

2. Leg het eerste contact

Wanneer je een potentiële opdrachtgever in het vizier hebt, ga je het eerste contact leggen. Door je te verdiepen in deze opdrachtgever kun je bedenken wat jij voor diegene kunt betekenen. Wat zijn jouw unieke eigenschappen? Welke voordelen heb jij te bieden? Pas je boodschap aan, aan de persoon die je voor je hebt en aan diens vraag.

Bij koude acquisitie ken je de potentiële klant nog niet. Deze heeft nog geen idee wat jullie voor elkaar kunnen betekenen. Richt daar dus je gesprek op. Besef je ook dat de kans van slagen minder groot is dan bij warme acquisitie, maar laat dat je niet afschrikken! Bij warme acquisitie ken je de opdrachtgever. Dit praat vaak net wat makkelijker omdat je een betere inschatting kunt maken van wat iemand nodig heeft. Daarnaast heb je waarschijnlijk al een vertrouwensband waardoor het verwerven van de opdracht makkelijker is.

In het kort: leg uit waarom je contact zoekt en voeg als het kan een cv of portfolio toe. Een potentiële klant wil je vaak eerst beter leren kennen, voordat het tot een opdracht komt. Laat zien wie je bent, wat je maakt en waarom, hoe je dingen aanpakt en wat jou inspireert. Pas als jullie iets voor elkaar kunnen betekenen kan het tot een opdracht komen.

Direct naar:

Waarden benoemen

3. Presenteer je voorstel

Als je eerste contact succesvol was volgt er vaak een tweede gesprek over de concrete invulling van jullie potentiële samenwerking. Hoe je jouw voorstel presenteert hangt volledig af van jouw wensen en die van de opdrachtgever. Je kunt van tevoren de wederzijdse verwachtingen uitspreken over dit tweede gesprek en agendapunten voorstellen.

In je presentatie of gesprek geef je in ieder geval aan wat je gaat doen en hoe. Waarom je daartoe bent gekomen en wat je overwegingen waren. Laat zien wat het resultaat kan zijn, hoe je voldoet aan opdrachteisen of welk probleem je oplost. Eventueel in een bepaald tijdspad. Een proefpresentatie voor de spiegel of kritische vrienden is altijd nuttig. Het helpt je om je visie kort en bondig te formuleren.

Bij een presentatie gaat het ook om het persoonlijke contact: het moet klikken en je moet dezelfde taal spreken. Dat is helaas niet altijd het geval. Als verwachtingen te ver uit elkaar liggen kan het zijn dat een van jullie (of beiden) de samenwerking niet aan wil gaan. Als het zo vroeg al spaak loopt, belooft het vaak niet veel goeds voor de toekomst. Dan is het helemaal oké om het idee los te laten.

Direct naar:

Presenteren

4. Leg afspraken vast

Als de opdracht doorgaat, kun je het werk in opdracht of in loondienst doen. Elke vorm kent zijn eigen voordelen. Bepaal ook je eigen prijs; bedenk voor jezelf wat je er minimaal en maximaal uit wil halen en vraag collega's naar hun afspraken. Bereid je goed voor op deze onderhandeling. Naast geld kan een opdracht ook iets opleveren in de vorm van een goed netwerk of artistieke/inhoudelijke ontwikkeling.

Spreek ook af wat het beschikbare budget is voor het uitvoeren van de opdracht. Wat het tijdspad is en welke deadlines er zijn. Als er belang wordt gehecht aan bepaalde kwalitatieve of artistieke resultaten leg deze dan ook vast.

5. Houd contact

Houd nauw contact met de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht. Krijg je de opdracht niet, probeer dan de reden te achterhalen. Houd het contact in elk geval positief, zodat je er in de toekomst wellicht nog iets aan hebt.

Blijf ook als je met andere opdrachten bezig bent, altijd aan acquisitie doen. Zo verklein je de kans dat je zonder werk komt te zitten. Denk bijvoorbeeld aan regelmatige updates op je sociale media of stuur eens een mailing aan je netwerk om te laten zien waar je mee bezig bent. Een-op-een afspraken of even je oude werkplek binnenlopen zijn ook goede manieren om je contacten ‘warm’ te houden.