Arts advocacy

Arts advocacy gaat over het overbrengen van de waarde van kunst en kunstbeoefening voor de samenleving. Leer de waarde en het belang van kunst en cultuur verwoorden en stem je verhaal af op je gesprekspartner. Want elke situatie heeft een eigen verhaal nodig, met bijbehorende argumenten.

Artistieke, sociale en economische waarde

Het is voor iedereen die in de kunst- en cultuursector werkt noodzakelijk om op te komen voor deze sector. Omdat het draagvlak hiervoor in het verleden kwetsbaar is gebleken, is het belangrijk om duidelijk te maken wat kunst en cultuur, maatschappelijk en persoonlijk, zo waarde- en betekenisvol maakt. Bovendien, als je je eigen werk goed kunt uitleggen en daarnaast ook de intrinsieke waarde van je vakgebied goed kunt formuleren, komt dat je eigen ondernemerschap ten goede.

Kunst bestaat niet alleen in erkende instellingen zoals podia of musea; er is een heel breed en divers aanbod van kunst- en cultuur aanwezig in onze hele samenleving. Ook als je er niet actief naar op zoek bent, ben je er toch dagelijks mee bezig. Je kleding, de muziek die uit je koptelefoon schalt, de gebouwen om je heen, een film, je favoriete serie of tijdschrift… De kunst- en cultuursector omringt ons de hele dag door en heeft dus ook betekenis voor mensen die zichzelf niet direct als liefhebber zien.

Kunst heeft impact en dus een persoonlijke waarde, artistieke waarde, sociale waarde én economische waarde. Onderbouw jouw verhaal zo goed mogelijk met heldere argumenten, voorbeelden, feiten en cijfers die aansluiten bij je gesprekspartner.

Rol van de professionals

Als professional in deze sector bezit je verbeeldingskracht, kritisch denkvermogen en creatief vakmanschap. Deze ontwikkel je tijdens je studie en in het werkende leven. Hierdoor ben jij in staat om bijvoorbeeld een (persoonlijk) verhaal of een reflectie op maatschappelijke problematiek, alleen of met anderen, om te zetten in een nieuwe (kunst)vorm. Op deze manier put je niet alleen uit de samenleving, je geeft ook een reflectie op deze tijd terug. Zo maak jij met jouw werk impact op de maatschappij.

De politieke kunstlobby

Arts advocacy wordt op politiek niveau ingezet voor de zogenaamde kunstlobby. Hier zorgen belangenbehartigers, zoals beroepsverenigingen en vakbonden, ervoor dat politici en beleidsmakers doordrongen worden van de waarde van kunst en cultuur. Dit doen zij door zowel meetbare waardes als de intrinsieke waarde van kunst te benoemen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de New Creative Deal die Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie presenteerden in 2021. Zij presenteren hier ook de ambities van de sector en zetten actielijnen uit. Dat deze grote belangenverenigingen de kunstlobby uitvoeren op politiek niveau – daar profiteert de hele sector van. Als zowel kunstinstellingen als makers helder verwoorden en uitdragen waarom kunst belangrijk is voor de samenleving, sorteert dat pas écht effect. Leer daarom ook jouw eigen verhaal te vertellen en onderbouwen.

Probeer het zelf: Hoe zou jij de functie van jouw werk of vakgebied beschrijven binnen onze samenleving?

Het College van Bestuur van de AHK over het belang van kunstonderwijs: ‘Kunst biedt een esthetische ervaring, kunst ontroert, maar kunst kan je ook uit je comfortzone halen, je verrassen, verbazen of irriteren. Kunst keert de betekenis van het vanzelfsprekende om en verruimt je blik, opent je oren. Daarvoor vraagt het wel iets van je: goed kijken en luisteren, (soms) stil zitten en bovenal overgave aan het kunstwerk. Die investering kan een ander perspectief opleveren: een nieuwe blik op andere mensen, andere levens en andere vormen. Goede kunst maakt van toeschouwers beschouwers, nodigt uit tot nadenken over jezelf en de werkelijkheid en daagt uit tot het innemen van een positie in die wereld.’

Bron: TH&MA Hoger Onderwijs, Kunst in een veranderende wereld, Het creatieve onderwijs in de 21ste eeuw, door Jan Anthonie Bruijn, Annet Lekkerkerker, Bert Verveld. Publicatie: 2019, nummer 5.