Vennootschap onder firma (vof)

Een vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (vennoten), die bedoeld is om een bedrijf uit te voeren onder gemeenschappelijke naam. Investeringen, verzekeringen en btw-afdracht worden gezamenlijk geregeld.

Wie zijn erbij betrokken

De hoogste zeggenschap berust bij de vennoten van de vof. Een vof kan werknemers in dienst hebben, en/of opdrachtnemers, vrijwilligers en stagiaires die voor de vof werken.

Wie beschikt over het kapitaal

Afspraken over onder andere bevoegdheden, kapitaalinbreng en winstverdeling kunnen vastgelegd worden bij de notaris.

Wie is aansprakelijk

De vof is net als de maatschap een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de vennoten met uiteindelijk ook hun privé-vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Maar de privéschuldeisers van de ene vennoot kunnen zich niet verhalen op het vermogen van de vof en ook niet op het privévermogen van de overige vennoten. Dat is dus anders dan bij de maatschap.