Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een vangnet voor mensen die geen werkgever (meer) hebben, omdat zij door ziekte of een ongeluk hun werk niet meer kunnen doen. Bijvoorbeeld voor werknemers waarvan het contract afloopt terwijl ze ziek zijn, voor uitzendkrachten, voor mensen met een bijzonder dienstverband zoals thuiswerkers en stagiairs met vergoeding en voor podiumkunstenaars die volgens de Artiestenregeling werken. UWV verzorgt de uitvoering van de Ziektewet.

Aanvraag en looptijd ziektewet

Ziekte of zwangerschap meld je eerst bij je werkgever. Als je die niet hebt, dan meld je je bij het UWV.

Als je ziek wordt en niet meer verzekerd bent, omdat je bijvoorbeeld regelmatig van baan wisselt en weleens een paar weken zonder zit, kun je toch een beroep doen op een uitkering, mits je binnen vier weken na het einde van de verzekerde periode ziek wordt.

Een ziektewet-uitkering kan hooguit 104 weken duren. Als je in de tussentijd even beter was, maar je wordt binnen vier weken opnieuw ziek, dan worden de ziekteperiodes bij elkaar opgeteld. De hoogte van de uitkering is minstens 70% van het dagloon. De Ziektewet kent een maximum dagloon. Als je na 104 weken nog ziek bent, wordt bekeken of je recht hebt op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (WIA).

Direct naar:

WIA

Tijdens de ziektewet

Je moet meewerken aan reïntegratie. Anders kan de uitkering worden stopgezet. Je moet toestemming vragen om in het buitenland op vakantie te gaan en je mag geen activiteiten ondernemen die de genezing in de weg kunnen staan.

Als je tijdens je ziekte naast de Ziektewetuitkering ook andere inkomsten hebt, moet je dit melden aan het UWV vóórdat het ziekengeld wordt uitgekeerd. Het UWV houdt rekening met deze inkomsten en keert niet het volledige ziekengeld uit. Het ziekengeld is dan een aanvulling tot je oorspronkelijke dagloon of pensioen.

Zelfstandigen

Een zelfstandige betaalt geen premie voor de werknemersverzekeringen en heeft daarom geen recht op een uitkering bij bijvoorbeeld ziekte. Als zelfstandige ben je dus niet verplicht of automatisch verzekerd tegen het inkomstenverlies dat ontstaat als je (langdurig) ziek/arbeidsongeschikt wordt.

Je kunt het risico verzekeren via een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar er zijn ook andere opties en combinaties mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan een solidair fonds, een vrijwillige verzekering bij het UWV, sparen of een deeltijdbaan in loondienst.

Als je zwanger bent en je hebt een eigen bedrijf, kom je in aanmerking voor de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ).