Samenwerken

Samenwerken is de vaardigheid om vanuit de eigen expertise een actieve bijdrage te leveren aan het productieproces. Bij samenwerken gaat het er niet alleen om wat jij als individu kunt en weet, maar juist wat jij samen met anderen kan en weet. Daarom is het waardevol mensen met verschillende achtergronden, competenties en vaardigheden bij elkaar te zetten.

Team samenstellen

Een handig model is het teamrollenmodel van Belbin. Dit gaat ervan uit dat er verschillende rollen in de groep vervuld moeten zijn om een goed team te kunnen vormen. Er zal een leider moeten zijn, iemand die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de groep, iemand die creatief denkt en iemand die zorgt dat alles tot in de puntjes toe verzorgd is. Deze kwaliteiten vind je meestal niet in één persoon.

Om de juiste persoon te vinden moet je wel weten wat je zoekt, en wat je verwacht. Wat heb je nodig? Voor welk onderdeel in het proces? Andere vakgebieden hebben misschien een ander jargon of weinig kennis van jouw vakgebied. Zorg dat je van elkaar weet hoe je te werk gaat en wat je precies bedoelt. Leer zoveel mogelijk van de kennis van degene met wie je samenwerkt. Dat geeft je een voorsprong bij toekomstige projecten; het maakt het onderling overleg een stuk eenvoudiger; en de kans op een goed eindresultaat wordt groter.

LSD

Op het moment dat je daadwerkelijk samen gaat werken is de onderlinge communicatie en verstandhouding erg belangrijk. Het is de bedoeling dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt in het team. Heb begrip voor elkaars verhaal en achtergrond. Neem voldoende tijd om elkaar te leren kennen. Mocht er toch een onveilig gevoel ontstaan dan kunnen tools zoals LSD en het geven van goede feedback helpen om een gesprek hierover goed te kunnen voeren.

LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Het toepassen van LSD helpt je om beter te communiceren. Je gaat op zoek naar wat de ander bedoelt op zo'n manier dat de ander zich begrepen voelt. Dit doe je door open, eerlijk en nieuwsgierig vragen te stellen. Interpreteren en suggestieve vragen stellen is niet de bedoeling.

Direct naar:

Sociale veiligheid

Feedback

Het kunnen geven en ontvangen van feedback is belangrijk voor een goede communicatie, bijvoorbeeld binnen een project of met opdrachtgevers. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil. Een belangrijke voorwaarde voor goede communicatie is goed naar de ander kunnen luisteren.

Een hulpmiddel voor het geven en ontvangen van feedback is de HEG-methode. HEG staat voor Handeling, Effect en Gewenst:

  • De Handeling is het benoemen van wat je feitelijk hebt waargenomen. Bijvoorbeeld: "Ik zie dat je naar buiten kijkt als ik iets zeg".
  • Het Effect of de interpretatie is het benoemen van het effect dat dat op jou heeft. Bijvoorbeeld: "Dat geeft mij de indruk dat je niet geïnteresseerd bent in wat ik vertel. Daardoor krijg ik de neiging om niets meer te vertellen en dat wil je vast niet."
  • Bij Gewenst geef je aan wat jij graag zou willen. Bijvoorbeeld: "Ik zou het prettig vinden als je me aankijkt als ik iets vertel."

Begin altijd met de feiten en niet met je interpretaties. Over feiten kun je namelijk niet discussiëren en dat geeft ruimte voor de ander om te luisteren naar wat jij wilt overbrengen. Daarna kun jij jouw persoonlijke invulling van de feiten benoemen. Praat altijd in de ik-vorm en begin niet met 'jij ...'. De jij-vorm wordt vaak als aanval ervaren en roept daarom verdediging op.