Crowdfunding

Crowdfunding is een vorm van publieksfinanciering die meestal gebruikt wordt naast andere inkomsten. Het is dan een onderdeel van de financieringsmix. Door direct contact met de investeerders of donateurs zorgt deze manier van geld werven ook voor betrokkenheid van je publiek. In de kunst- en cultuursector gaat crowdfunding meestal over het mogelijk maken van projecten door donaties of voorverkoop. Er bestaan ook crowdfundingplatforms waar kunstenaars vragen om een maandelijkse bijdrage.

Wat is crowdfunding?

Je werft zelf, of met behulp van een crowdfundingplatform, liefhebbers die allemaal een klein bedrag schenken. Zo wordt in een aantal weken tijd een bedrag opgehaald dat kan variëren van enkele honderden tot tienduizenden euro’s. In ruil voor hun donatie ontvangen de donateurs een beloning in natura. Bij een muziekproject bijvoorbeeld een concertkaartje, bij een filmproject een link om de film online te bekijken. Donateurs worden tijdens de hele voorbereiding van het project op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Crowdfunding is ook goed in te zetten naast een subsidie-aanvraag. Je kunt ervoor kiezen om crowdfunding als laatste in te zetten, om je budget te sluiten. Dan is de kans dat het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd het grootst. Hierdoor is het voor donateurs interessanter om te geven. Je kunt het ook omdraaien: als je eerst met crowdfunding bewijst dat je idee het publiek aanspreekt kan dat positief werken als je ook financiering zoekt bij andere financiers of fondsen.

Direct naar

Verdienmodellen

Marketing

Crowdfunding geeft ook informatie over het draagvlak van het project. Je wordt ook uitgedaagd om goed na te denken over je concept en de presentatie ervan. Hoe pitch je je idee zodat mensen er geld aan willen geven? Aan de hand van de reacties zie je hoeveel animo er voor is. Zo levert het bruikbare feedback voor je project en kan het een kans bieden om een langetermijnrelatie met je publiek op te bouwen. De crowdfundingcampagne maakt onderdeel uit van je marketingplan.

Direct naar:

Marketing

Hoe werkt het?

Als maker meld je je project aan bij een crowdfundingplatform of je zet zelf een website op. Platforms werken min of meer volgens hetzelfde principe, maar bieden niet allemaal dezelfde service en begeleiding. Ook de focus verschilt per platform: lokaal of internationaal, alle kunstvormen of juist een discipline, projecten, individuele kunstenaars of bedrijven. 

Je moet veel tijd steken in het betrekken van donateurs bij je project: vrienden, familieleden en fans. Als donateurs zich meer betrokken voelen kunnen zij de informatie verspreiden en kan de financiering heel snel gaan. Bedenk dat je donateurs op verschillende manieren betrokken zijn: de ene geeft zonder dat hij of zij veel over de inhoud wil weten terwijl de ander misschien voortdurend vragen stelt.

Praktische zaken voor ontvanger en donateur

Iedereen kan een crowdfundingcampagne starten, het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk om een stichting te hebben. Maak je gebruik van een platform, dan betaal je voor hun diensten over het algemeen een percentage van de giften. Donateurs storten hun bijdrage op de rekening van het platform. Wordt het doelbedrag niet gehaald dan krijgen donateurs hun geld terug.

Crowdfundingplatforms zoals Voordekunst hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat maakt het voor donateurs aantrekkelijker om te geven omdat de giften aftrekbaar kunnen zijn van de belasting. Lees voor meer informatie de voorwaarden voor aftrekken van giften op de website van de Belastingdienst.

Matchfunding

Steeds meer fondsen, lokale en regionale overheden verdelen subsidies ook op basis van cofinanciering. Dit wordt ook wel matchfunding of matched crowdfunding genoemd. Bijvoorbeeld; je start met een reguliere crowdfundingcampagne en een fonds draagt een X bedrag bij aan het doelbedrag (op voorwaarde dat het totale bedrag dan behaald wordt natuurlijk). Afhankelijk van de afspraak met het platform doen zij dit bij de aanvang van een campagne of aan het eind. In beide gevallen is het een goed signaal van vertrouwen in de kwaliteit en haalbaarheid van het plan.