Werkloosheidswet (WW)

De WW (Werkloosheidswet) is een werknemersverzekering. De WW verzekert je van inkomen als je werknemer bent geweest en nu onvrijwillig werkloos bent. Je moet je inschrijven als werkzoekende bij het UWV. Daarna kan je pas een WW-uitkering aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de WW moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Verlies van uren: Je dienstverband moet minimaal met 5 uur per week zijn verminderd of als je minder dan tien uur werkte, tenminste de helft van je arbeidsuren. 
  • Verzekerd voor werkloosheid: Als je werknemer was, ben je automatisch verzekerd. Was je zelfstandige, dan ben je niet verzekerd voor werkloosheid. Alleen als je korter dan 1,5 jaar zelfstandige bent, ben je wel verzekerd voor werkloosheid als je daarvoor als werknemer verzekerd was voor de WW
  • Beschikbaar voor werk: Je bent beschikbaar om direct passende arbeid te accepteren voor het aantal uur dat je WW-uitkering ontvangt.  
  • Je bent buiten je eigen schuld om werkloos geworden: Je hebt niet zelf, zonder acute noodzaak, ontslag genomen en bent niet ontslagen om dringende redenen als diefstal of fraude.
  • Minimaal een half jaar gewerkt: Je moet in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd 26 weken hebben gewerkt. 

Je hebt geen recht op WW als:

  • Een andere betaling doorloopt, bijvoorbeeld vakantieverlof, tijdens ziekte, of als een schadevergoeding via de kantonrechter is toegewezen.
  • Je een baan vindt of een baan krijgt aangeboden. Na twaalf maanden werkloosheid moet je alle arbeid accepteren, ook als dat onder je opleidingsniveau ligt. 
  • Je zelfstandige bent of als je als podiumkunstenaar uitsluitend op bruiloften en partijen optreedt.

WW aanvragen

Je moet je uiterlijk de eerste dag van werkloosheid inschrijven bij het UWV. Zo stel je jezelf beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Daarna moet je binnen een week een WW-uitkering aanvragen. Dat kan al vanaf een maand voor je laatste werkdag. Het inschrijven en uitkering aanvragen kan via Werk.nl. Hiervoor heb je een Digid nodig en een overzicht van al je (loon)gegevens over het laatste jaar. 

Binnen een week neemt het UWV contact met je op. Is je aanvraag compleet? Dan ontvang je binnen vier weken na aanvraag de beslissing over je uitkering. Heb je recht op een uitkering dan volgt de betaling direct na de beslissing.

Duur uitkering

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet heb je recht op minimaal drie maanden WW-uitkering. De eerste twee maanden is de uitkering 75%, daarna 70% van het dagloon. Het dagloon is het bedrag wat je gemiddeld verdiende in de laatste baan voordat je werkloos werd en waar je premies voor sociale verzekeringen over hebt betaald. Reis- en telefoonkosten worden hierbij dus niet meegerekend.

Als je ook nog in tenminste vier van de vijf kalenderjaren voorafgaand aan je werkloosheid op meer dan 52 dagen loon hebt ontvangen, voldoe je aan de jareneis. Dat is nodig voor een langere uitkering. De uitkering duurt in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren. Heb je een arbeidsverleden van vier jaar dan duurt de uitkering vier maanden. Heb je meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan wordt de duur van de WW-uitkering op een andere manier berekend. Het minimum is drie maanden en het maximum is 24 maanden.

Als je na zes maanden geen werk hebt gevonden binnen de sector waarin je werkte, moet je ook in andere sectoren naar werk zoeken. Alle arbeid wordt dan namelijk als passend beschouwd.

Let op: het jaar waarin je werkloos wordt, telt niet mee voor het arbeidsverleden waarop de WW-uitkering is gebaseerd. Je moet zelf kunnen aantonen hoeveel je hebt gewerkt in de afgelopen jaren. Gebruik hiervoor loonstroken, jaaropgave, aangifte Inkomstenbelasting of het arbeidsverledenoverzicht van het UWV.

Geen baan na WW

Lukt het je niet om werk te vinden tijdens de periode dat je WW krijgt? Dan krijg je in principe na afloop een bijstandsuitkering.