Faq hoe werk ik gezond en veilig?

Je bent er nu misschien nog niet mee bezig maar op je 50ste wil je ook nog gewoon je beroep kunnen uitoefenen. Alleen al daarom is het voorkomen van fysieke of mentale overbelasting belangrijk. Hoe kun je gezond en veilig werken?

Eigen verantwoordelijkheid voor preventie

Elke beroepsgroep kent specifieke beroepsziekten. Dansers lopen andere risico’s dan beeldend kunstenaars. Blessures als RSI zijn niet alleen een risico voor filmeditors en architecten, maar ook voor musici. Ook gehoorschade, stress en podiumangst komen veel voor. Gezond en veilig werken of studeren doe je natuurlijk met je gezond verstand. Iemand anders kan tekort schieten met maatregelen voor jouw veiligheid, maar als er iets mis gaat ben jij de pineut.

 • Inventariseer risico’s
  Wat komt in jouw beroep veel voor en wat kun je doen om je lichaam en geest in conditie te houden. Het kunstvakonderwijs besteedt steeds meer aandacht aan topvorm en beroepsziekten. Hou dat ook na je studie bij.
 • Bespreek twijfels over de veiligheid
  Doe dit direct als je risico’s vermoedt, met je docent of werkgever. Als je bang bent dat zo’n gesprek je beoordeling of functioneren beïnvloedt, praat er dan eerst over met studiegenoten, collega’s, een studentendecaan of een preventiemedewerker.
 • Volg organisaties die zich op gezondheid en jouw beroep richten
  Zij kennen de laatste ontwikkelingen op het gebied van preventie en het optimaliseren van je prestaties op een gezonde manier. Bekijk onderstaande links naar diverse organisaties.

De Arbowet: verplichtingen voor werkgevers

In principe is de Arbowet bedoeld als bescherming van werknemers. De Arbowet is ook tijdens je studie op jou als student van toepassing. Jouw werkgever/opleiding heeft tal van verplichtingen om ervoor te zorgen dat iedereen zo gezond en veilig mogelijk kan werken: 

 • In een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) zijn de risico’s in kaart gebracht.
 • In een Plan van Aanpak staat wat er aan het beheersbaar maken van die risico’s is en wordt gedaan. 
 • Er moet een preventiemedewerker zijn. 
 • Er moet een beleid zijn in het kader van sociale veiligheid om discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, pesten en geweld te voorkomen.

De Arbowet: verplichtingen voor werknemers en studenten

De belangrijkste verplichtingen voor werknemers staan in artikel 11 van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze verplichtingen zijn uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit en soms in Arbocatalogi. Deze catalogi gelden alleen voor een bepaalde sector of voor een specifiek risico, zoals schadelijk versterkt geluid. Ze zijn ‘op maat’ gemaakt door organisaties die de branche goed kennen. Je werkgever of degene die veilig werken moet bewaken, moet informatie verstrekken over de invulling ervan voor jou in jouw functie. Als student moet je instructie krijgen wat veilig studeren in de praktijk betekent.

De Arbowet en zelfstandigen

De Arbowet is een typische werknemerswet. Toch zijn een aantal bepalingen ook van toepassing verklaard op zelfstandigen. Werkgevers (opdrachtgevers) zijn heel vaak ook verplicht de Arbowet toe te passen op zelfstandigen. Of omdat ze aan werknemers gelijk gesteld worden, of omdat de risico’s heel groot zijn. Je kunt je als zelfstandige verzekeren. Vraag als zelfstandige bij ernstige gezondheidsschade zoals bij ongevallen altijd juridisch advies. Steeds vaker zijn opdrachtgevers net zoals werkgevers verplicht de schade te vergoeden.