Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) regelt de financiële bijstand die gemeenten kunnen geven aan zelfstandigen. De vorm van de financiële ondersteuning verschilt per situatie.

Op deze pagina

Extra

Voor wie

Of een zelfstandig ondernemer Bbz krijgt en hoeveel hangt af van diens situatie:

Pre starters
Mensen die zich vanuit de bijstand oriënteren op het ondernemerschap kunnen een 'voorbereidingsperiode' afspreken met de gemeente. Dan blijven zij hun uitkering ontvangen en hebben zij geen sollicitatieplicht. Afhankelijk van de regels van de gemeente krijgen zij scholing of begeleiding bij het opzetten van hun onderneming.

Startende ondernemers
Mensen die vanuit de bijstand starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep moeten eerst een ondernemersplan schrijven. De gemeente beoordeelt dit ondernemersplan. Gaat het om een levensvatbaar bedrijf en voldoet de starter aan alle voorwaarden? Dan beslist de gemeente over de hoogte en duur van de uitkering (maximaal 36 maanden) en/of een bedrijfskrediet.

Gevestigde ondernemers
Heeft een gevestigde ondernemer tijdelijk financiële problemen? Dan kan deze ondernemer vanuit het Bbz in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Het bedrijf moet wel levensvatbaar zijn.

Oudere zelfstandigen
Oudere zelfstandigen die geboren zijn vóór 1 januari 1960 kunnen in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Ook als hun bedrijf niet langer levensvatbaar is.

Beëindigende zelfstandigen
Mensen die moeten stoppen met hun bedrijf kunnen voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Bbz. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunnen zij tijdens de afbouwfase van hun bedrijf hun inkomen aanvullen tot bijstandsniveau.

De gemeente beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van een eventuele uitkering.

Direct naar:

Participatiewet

Aanvragen

Een bijstandsuitkering aanvragen op basis van het Bbz doe je via de sociale dienst van je gemeente. Let op: eigen vermogen én het inkomen en vermogen van je partner kan een bijstandsuitkering in de weg staan. Neem contact op met je gemeente om te kijken wat deze voor je kan betekenen.