Waarden benoemen

Kunst en cultuur hebben impact op individueel en maatschappelijk niveau. Je kunt bijvoorbeeld artistieke, kunsthistorische, sociale en economische waarden onderscheiden. Belangenbehartigers doen dit meestal voor één bepaald vakgebied. De overheid vertaalt het belang in cultuur- en mediabeleid. Leer jouw verhaal verwoorden en word zo een goede arts advocat. Daarmee vergroot je het draagvlak voor jouw vakgebied in de samenleving.

 

Arts advocacy

Over het overbrengen van de waarden van de diverse werkvelden van kunst en cultuur voor de samenleving.

 

Impact van kunst en cultuur

Hoe meet je impact en hoe benoem je de artistieke, maatschappelijke, sociale en economische waarde van je eigen en andermans werk?

 

Kunst en cultuur in cijfers

Over statistische gegevens en waar je de data vindt om je verhaal met feiten te onderbouwen.

 

Belangenbehartigers

Beroepsorganisaties, brancheverenigingen en vakbonden zijn partijen die op verschillende manieren de belangen van de sector en leden behartigen.

 

Cultuurbeleid

Over maatregelen van overheden die bijdragen aan de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van kunst en cultuur.

 

Mediabeleid

Over de Nederlandse Mediawet, het Commissariaat voor de media en internationaal beleid.