Stages en werkervaring

Alle studenten doen tijdens hun studie werkervaring op: dat kan via stages, onderzoeken of andere projecten binnen en buiten de school. Voor sommige deeltijdopleidingen is een baan in het werkveld een vereiste. Pak alle kansen op werkervaring zo professioneel mogelijk aan, want al vanaf het begin van je studie bouw je je netwerk op.

De juiste stage

Door het lopen van een stage doe je belangrijke werkervaring op. Soms is het ook een springplank naar betaald werk. De meeste bacheloropleidingen kennen een verplichte stage. De stagecoördinator van je opleiding kan je meer vertellen over de eisen die de opleiding aan een stage stelt. Maar denk ook aan je eigen doelen, zoals: werkervaring opdoen, ontwikkelen van kennis en vaardigheden, een netwerk opbouwen of misschien wil je ervaring opdoen in het buitenland?

De meeste opleidingen hebben goede contacten met het werkveld. Sommige opleidingen krijgen bijvoorbeeld regelmatig aanbiedingen binnen en leggen deze aan de studenten voor. Opleidingen kunnen er ook voor kiezen om juist de studenten zelf te laten zoeken naar de juiste stage. Een stagecoördinator kan je wellicht helpen om contact te leggen met een mogelijke stagegever. Net zoals bekenden, docenten en stagiaires die je voorgingen.

Wanneer je duidelijk je doelen voor ogen hebt, kun je een stage kiezen die daar bij past. Schrijf een goede motivatiebrief en stuur ook je cv mee.

Planning en organisatie

Maak een planning inclusief voorbereiding en nazorg. Begin op tijd met solliciteren en bepaal in welke periode jij stage wilt lopen en/of dit aansluit op de wensen van je (potentiële) stagegever. Hoelang wil, of moet, je stage lopen? Is dat lang genoeg om je doelen te behalen? Maak en bespreek deze zaken met je stagecoördinator.

Als je naar het buitenland wilt: check of je vergunningen, zoals een visum, nodig hebt. Zo ja, hoelang duurt een aanvraag dan? Breng in kaart wat je minimaal nodig hebt om je plan te doen slagen; verblijfsvergunning; huisvesting; verzekeringen. Start minimaal een half jaar van te voren met deze voorbereidingen.

Stagevergoeding en stagecontract

Een stagebedrijf is niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding te betalen, maar het is wel gebruikelijk. Valt je stagebedrijf onder een bepaalde cao, en staat er in die cao iets over stagevergoedingen, dan moet de stagegever zich daar ook aan houden. Vraag ook medestudenten wat zij hebben afgesproken. Hoe meer vergelijkingsmateriaal je hebt, hoe makkelijker de onderhandelingen zijn. Ook hier geldt dat een stagecoördinator je meer kan vertellen over de bedragen die in jouw werkveld gebruikelijk zijn. In een stagecontract worden ook de rechten en plichten van de drie betrokken partijen omschreven.

Maak een begroting voor je inkomsten en uitgaven tijdens deze stageperiode. Is de vergoeding voldoende om van te leven of moet je andere maatregelen treffen?