Vrijwilligerscontract

Een vrijwilligerscontract is een twee-partijencontract. Vrijwilligerswerk is onverplicht, onbetaald en dus buiten een vast dienstverband. Privé is het niet, maar betaald werk ook niet. Een vrijwilliger is geen werknemer, opdrachtnemer of stagiair.

Op deze pagina

Extra

Checklist

Een vrijwilliger kan niet reëel betaald worden voor zijn werk, niet met een salaris en niet met een honorarium. Zodra dat wel het geval is, verlaat hij het land van de vrijwilligers en betreedt hij het juridische gebied van de arbeidsovereenkomst of van de opdracht.

Als je de afspraken op schrift stelt, heb je vooraf met elkaar duidelijkheid gecreëerd. Een groot voordeel boven mondelinge afspraken. Denk aan de volgende aspecten.

 1. Werkzaamheden
  Wat worden je werkzaamheden, wat wordt er van je verwacht, hoe vaak, wanneer en/of gedurende welke periode? Hoe is beëindiging van je vrijwilligerswerk geregeld? Door wie word je aangestuurd?
 2. Vergoeding
  Vrijwilligers kunnen nooit een salaris of een honorarium ontvangen. De organisatie waar je voor werkt mag je wel een onbelaste vergoeding geven. Bedragen per 1 januari 2023: €2,75 per uur als je jonger dan 22 bent en €5,00 per uur als je ouder bent. Hiervoor geldt een maximum van €190,- per maand en €1900,- per jaar.
 3. Aansprakelijkheid en verzekeringen
  De organisatie of persoon voor wie je vrijwilligerswerk doet is aansprakelijk wanneer jij schade lijdt (ongeval) en wanneer jij schade veroorzaakt. Uitzondering: eigen opzet of bewuste roekeloosheid. De schade daardoor wordt door geen enkele verzekering gedekt. Is er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor jou als vrijwilliger? Een WA verzekering voor particulieren dekt geen schade door of aan vrijwilligers.
 4. Arbowet
  De Arbowet is ook van toepassing op vrijwilligers. Uitzondering: als je werkt bij een organisatie die in het geheel geen werknemers in dienst heeft, of alleen een werknemer die minder dan 40 uur in dienst is, dan is de Arbowet slechts ten dele van toepassing, te weten voor wat betreft de zeer ernstige risico’s, zoals valgevaar (denk aan podia), gevaarlijke stoffen en professioneel vuurwerk.

Wanneer jouw organisatie, of jij degene bent, die vrijwilligers inzet: voor je het weet heb je een vrijwilliger ingeschakeld, realiseer je dat dit gevolgen heeft voor je aansprakelijkheid en verzekeringen!