Study programmes higher education

The Dutch educational system has a bachelor-master structure. After the bachelor’s course, you can take a follow-up course: a more advanced course or a master’s course.

Admission

A high level is required for admission to a course in one of the arts. The criteria for admission are laid down by law for each discipline. Not only talent but also experience and training are necessary. Some institutions often offer orientation courses that can be followed in addition to regular education, for example on Saturdays.

Most courses in an arts disciplines have selection rounds that determine whether a person can be admitted as a student. You can find information about that on the websites of the relevant institutes. If you are admitted for a particular course, that does not mean that you can switch to a different institute with a similar course.

Aan de Reinwardt Academie verwerf je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als beginnend erfgoedprofessional. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op ontwikkelingen en discussies in het actuele erfgoedveld. De beroepsgerichtheid van de opleiding is onderwerp van regelmatig overleg met beroepsorganisaties op nationaal en internationaal niveau.

Master Applied Museum and Heritage Studies, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Universitaire masters:
Erfgoedstudies, Universiteit van Amsterdam
Heritage Studies, VU Amsterdam
Arts and Society, Universiteit Utrecht
Arts, Culture and Society, Erasmus Universiteit Rotterdam
Arts and Heritage: Policy, Management and Education, Universiteit van Maastricht

Master in het Buitenland
The University of Manchester

  • MA Art Gallery & Museum Studies
  • MA Arts Management, Policy and Practice

The University of Leicester

  • MA Museum Studies
  • MA Learning and Visitor Studies
  • MA Art Museum and Gallery Studies
  • MA Digital Heritage
  • MA Interpretation, Representation and Heritage

Brandenburgische Technische Universität Cottbuss-Senftenberg

  • MA World Heritage Studies 

Een schakel- of pre-master programma is bedoeld om de aansluiting naar een universitaire masteropleiding mogelijk te maken als alleen je hbo-diploma geen toegang geeft. Het gaat daarbij om het aanvullen van specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bepaalde masteropleiding met succes af te ronden. De schakel- of pre-masterprogramma’s worden aangeboden door de faculteit die ook de master van jouw keuze aanbiedt. De programma’s zijn meestal individueel, waarbij wordt gekeken welke aanvullende vakken je nog moet volgen. De duur van een schakelprogramma varieert van een half jaar (30 EC) tot maximaal een jaar (60 EC). Je meldt je aan voor het masterprogramma van je keuze, net als studenten die wel aan de ingangseisen voldoen. Een toelatingscommissie beslist of je een pre-mastertraject mag volgen en hoe dit traject er uitziet.

Schakelprogramma's, Universiteit van Amsterdam