Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen ('maten') die onder een gemeenschappelijke naam een beroep uitoefenen. Het doel is om het voordeel dat daaruit voortvloeit gezamenlijk te delen.

Wie zijn erbij betrokken

De hoogste zeggenschap berust bij de maten van de maatschap. Een maatschap kan werknemers in dienst hebben, en/of opdrachtnemers, vrijwilligers en stagiaires die voor de maatschap werken.

Wie beschikt over het kapitaal

Een professionele maatschap legt de afspraken tussen de maten schriftelijk vast. Bijvoorbeeld over het in te brengen kapitaal en de verdeling van de winst. Een accountant, juridisch adviseur of notaris kan helpen bij het opstellen van het maatschapscontract. De Belastingdienst ziet iedere maat in principe als afzonderlijk zelfstandig ondernemer.

Wie is aansprakelijk

De maatschap is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Dat betekent de maten met hun privé-vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Een maat die bevoegd is, kan een overeenkomst sluiten namens de maatschap, waarna alle maten voor gelijke delen (dus niet voor het geheel) aansprakelijk zijn. Dat is dus anders dan bij de vof. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de andere maten in beginsel niet aansprakelijk.