Netwerken

Netwerken stelt je in staat relaties op te bouwen die je verder brengen in werk en privéleven. Je netwerk bestaat uit warme contacten, die je echt kent, en koude contacten die je via anderen kunt leren kennen. Je gebruikt je netwerk voor informatie, advies, een introductie of een verwijzing om je verder op weg te helpen. Netwerken is altijd tweerichtingsverkeer en niet alleen gericht op direct resultaat. Enkele tips:

Ken jezelf

Weet wat je doelen zijn op korte en lange termijn. Wat wil je met je vak bereiken? Welke visie heb je op het vakgebied? Wat wil je maken? Met wie zou je willen werken en waarom? Ben je bewust van je eigen sterktes en zwaktes en weet wat jou uniek maakt ten opzichte van je concurrenten. Vraag je af welk beeld je wilt dat de ander van je krijgt. Die ander kan immers in de toekomst een referentie zijn.

Ken je werkveld

Wie is wie? Wat doen deze mensen? Waar staan ze voor? Weet wie de belangrijkste sleutelposities bekleden in de markt en toegang hebben tot wat jij nodig hebt. Ken de regelingen en voorwaarden die gekoppeld zijn aan de financiering en het in de markt zetten van projecten. Welke projecten staan bijvoorbeeld in de planning? Houd in de gaten wat er door collega's, concurrenten en werkgevers gemaakt wordt. Of volg de ontwikkelingen in je branche door het lezen van vakliteratuur, digitale nieuwsbrieven en neem deel aan relevante workshops en cursussen.

Ambassadeurs

De start van je netwerk begint daar waar je het minste zoekt: in jouw directe omgeving. Je kent al mensen die op het juiste moment jouw naam kunnen noemen voor een bepaalde opdracht of project. Een ambassadeur dus. Denk aan medestudenten, familieleden, gastdocenten of mensen met wie je eerder hebt gewerkt. Het is belangrijk dat je de relatie met een ambassadeur goed onderhoudt. 

Netwerklinken

Zorg dat ook anderen van jouw netwerk kunnen profiteren. Noem namen van anderen, wanneer jij denkt dat hij of zij geschikt is voor een bepaalde opdracht. Netwerken voor anderen werkt soms als een boemerang: de ander denkt ook eerder aan jou wanneer er een relevant project gerealiseerd gaat worden. 

Lidmaatschap van netwerken

Lidmaatschap van een brancheorganisatie is een bron van informatie en nuttig om (nieuwe) collega’s te ontmoeten. Zij organiseren thema-avonden, netwerkborrels en bieden vaak ondersteuning bij het opzetten van je eigen bedrijf. Denk ook aan de alumnivereniging van je opleiding.

Word daarnaast lid van digitale netwerken: dat is een relatief anonieme bron van informatie, waarmee je zelf een (tijdelijk) netwerk kunt opzetten omtrent een relevant onderwerp. Sociale media zoals LinkedIn en Facebook zijn ook allemaal voorbeelden van netwerken die je kunt gebruiken.

Direct naar:

Belangenbehartigers

Netwerken is doen

Netwerken wordt gekenmerkt door kortstondige en soms intensieve ontmoetingen. Een goede netwerker praat over juist meer dan alleen ‘zaken’. Probeer in een gesprek een gezamenlijk onderwerp te vinden en ga vanuit daar verder. Actief luisteren is de belangrijkste vaardigheid. Je voelt aan wat het juiste moment is om je nieuwste idee te bespreken of jouw kwaliteiten te benadrukken. Een contact houdt mogelijk een belofte in voor meer. Je moet dus, om een effectief netwerk te hebben, je netwerk onderhouden. Bel, schrijf of praat regelmatig met je contacten, zodat je in hun geheugen gegrift blijft staan.