Life long learning

Het principe van life long learning staat voor een leven lang doorleren, want ook na het behalen van je diploma blijft je vakgebied in beweging. Doordat technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, ontwikkelt ook onze omgeving zich sneller. Zelf sta je ook niet stil: wil je je kennis verdiepen, verbreden of allebei? Blijf je binnen je eigen discipline of zoek je verbinding met andere werkvelden?

Vakinhoudelijk bijblijven

Afhankelijk van je vak vergt het meer of minder training om op niveau te blijven. Soms gaat dat vanzelf: je leert altijd weer nieuwe dingen door gewoon te werken. Je leert ook wanneer je vakliteratuur leest of presentaties, lezingen en symposia bezoekt. Zorg dus dat je op de hoogte blijft van wat er speelt. Maak ook een inschatting van de gevolgen voor jouw eigen beroepspraktijk: nieuwe ontwikkelingen bieden ook nieuwe kansen.

Je kunt cursussen doen om je vakinhoudelijk te verbreden of verdiepen, de grenzen van je werkgebied letterlijk en figuurlijk verleggen of bijleren over de zakelijke kant van je werk. Houdt daarvoor contact met je eigen academie, deze hebben vaak een aanbod op zowel vakinhoudelijk als zakelijk gebied. De AHK biedt bijvoorbeeld diverse workshops, masterclasses en cursussen om je beroepspraktijk te verbreden of verdiepen.

Ook vakbonden, beroepsorganisaties, culturele organisaties en diverse commerciële instellingen bieden coaching, advies, informatieavonden en cursussen aan. Gevestigde (culturele) instellingen bieden soms interessante leerplekken of talentontwikkelingstrajecten aan. Daarnaast financiert Creative Europe Media een verscheidenheid aan trainingen voor vakprofessionals. Zij bieden een goed overzicht van deze trainingen op hun website.

Loopbaanontwikkeling

Sta ook stil bij je persoonlijke ontwikkeling: waar sta je nu, wat past bij jou? Welke uitdagingen wil je aangaan en op welke termijn? Wil je je nog verder bekwamen in je eigen vakgebied of wil je je focus juist verbreden? Als je hulp nodig hebt om deze vragen te beantwoorden of om de volgende stap te zetten, kun je bijvoorbeeld een loopbaantraject volgen, of met collega's een intervisiegroep starten. Praat met vakgenoten over hoe zij met bepaalde dingen omgaan. Ze kunnen goede vragen stellen, waardevolle ervaringen en praktische tips delen.

Veel werkenden in deze sector hebben een gemengde of brede beroepspraktijk. Dat kan een praktische reden hebben: verschillende soorten werk betekent ook dat je meerdere inkomstenbronnen hebt. Het kan ook inspirerend zijn en zo bijdragen aan je ontwikkeling. Lesgeven/kunsteducatie komt veel voor: privé, op scholen of bij instellingen. Je kunt jouw competenties ook in een ander werkveld of voor andere doelgroepen inzetten. Jouw waarde voor het werken in een andere context kan zijn dat je een probleem, organisatie of omgeving met andere ogen bekijkt en bevraagt. In transdisciplinaire samenwerkingen kun je jouw talent en vakmanschap inzetten om een nieuwe toekomst vorm te geven en te verbeelden.

Direct naar:

Intervisie

Zakelijk bijscholen

Inhoudelijke keuzes over je loopbaan kunnen ook gevolgen hebben voor de zakelijke kant van je beroepspraktijk. Misschien wil je starten als zelfstandige, betreed je de arbeidsmarkt, wil je je bedrijf doorontwikkelen of je organisatie laten groeien? Misschien wil je wel je grenzen verleggen door in het buitenland te gaan werken of je competenties inzetten in een ander werkveld? Dan is een zakelijke heroriëntatie heel handig: hoe presenteer je jezelf, waar liggen je kansen, welk verdienmodel is realistisch, hoe ziet je ondernemersplan eruit of waar vind je die baan die goed bij jou past? Voor studenten en alumni van de AHK die hun zakelijke kennis en vaardigheden willen verbeteren zijn er diverse cursussen en trainingen.

Investering: tijd en geld

Jezelf continu professioneel ontwikkelen is een noodzakelijke investering in een gezonde beroepspraktijk. Om duurzaam inzetbaar te blijven, investeer je tijd en mogelijk ook geld. Omdat dit voor alle werkenden in Nederland steeds belangrijker wordt, is er steeds meer aandacht voor het mogelijk maken van leven lang ontwikkelen. Initiatieven om de drempel te verlagen komen o.a. van de overheid, fondsen, werkgevers, onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen. Bijvoorbeeld door financiële ondersteuning, het vastleggen van persoonlijke leerrechten of het ontwikkelen van (betaalbaarder) aanbod.