Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) regelt de financiële bijstand die gemeenten kunnen geven aan zelfstandig ondernemers. De vorm van de financiële ondersteuning verschilt per situatie.

Op deze pagina

Extra

Voorwaarden om voor Bbz in aanmerking te komen:

 • Je bedrijf moet na de Bbz levensvatbaar zijn.
 • Je moet voldoen aan het urencriterium (minimaal 1225 uur werken in bedrijf of beroep).
 • Er is geen hulp via bank of borgstellingsfonds meer mogelijk.

Voor wie
De Bbz is een uitkering voor zelfstandig ondernemers in alle verschillende fases van het ondernemerschap. Aanvraagformulieren voor de Bbz krijg je via de Sociale Dienst van de woongemeente. De Bbz is voor vier categorieën zelfstandigen. 

Startende zelfstandigen

Bbz is mogelijk voor mensen met een bijstandsuitkering of een WW-uitkering die een bedrijf of zelfstandig beroep willen opstarten. Wanneer het bedrijf levensvatbaar is zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Periodieke uitkering: Maximaal 36 maanden een periodieke uitkering in de vorm van een renteloze lening.
 • Bedrijfskapitaal: Maximale rentedragende lening van € 35.549 (2016).
 • Vergoeding begeleidingskosten.

De gemeente kan in het eerste jaar na de start een bedrag voor begeleiding beschikbaar stellen of startende ondernemers hulp bieden bij ontbrekende kennis of vaardigheden. Maar ook tijdens de voorbereidingsperiode: in de vorm van een oriëntatie van maximaal één jaar voor de start van de onderneming. Denk aan vergoeding van cursussen en eventueel vrijstelling van sollicitatieplicht.

Bijstandsverlening aan gevestigde zelfstandigen
De belangrijkste vormen van Bbz aan gevestigde zelfstandigen zijn:

 • Periodieke uitkering: Maximaal 12 maanden aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau, met maximale verlenging van 24 maanden. De uitkering is in principe een renteloze lening.
 • Bedrijfskapitaal: Een bedrijfskapitaal met een maximum van € 193,089 (2016) in de vorm van een rentedragende lening. Deze lening moet in 10 jaar worden terugbetaald. De rente bedraagt 6%.
 • Borgstelling: De gemeente kan als borg dienen bij de bank in geval van bedrijfskapitaal.

Oudere zelfstandigen met een niet levensvatbaar bedrijf   
Bbz is mogelijk voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder met een niet levensvatbaar bedrijf en een inkomen beneden de bijstandsnorm. Dat kan onder de volgende voorwaarden:

 • Je hebt minimaal tien jaar een bedrijf gehad.
 • Het bruto inkomen uit het bedrijf is gemiddeld maximaal € 7.669  per jaar (per 1 januari 2016).

Zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen
Bbz is mogelijk wanneer een zelfstandige gedwongen is zijn bedrijf of beroep te beëindigen. Er gelden de volgende voorwaarden:

 • Maximaal 12 maanden aanvullende periodieke uitkering voor levensonderhoud.
 • Het beëindigen van het bedrijf of beroep dient in de uitkeringsperiode plaats te hebben.

Bbz en eigen vermogen
Eigen vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Als je eigen vermogen hebt en gebruik wilt maken van de Bbz, neem dan contact op met je gemeente.

Bescheiden Schaal regeling voor zelfstandig ondernemers
Sommige gemeenten, waaronder de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente van Amsterdam, hanteren een Bescheiden Schaal regeling. Je komt hiervoor in aanmerking als je parttime eigen baas bent en hier mee niet voldoende inkomsten genereert, je inkomen wordt dan aangevuld met een uitkering uit de participatiewet of de IOAW totdat je op eigen benen kunt staan.

Ook op deze site:

Participatiewet