Leidinggeven

Binnen de creatieve sector werk je bij veel projecten samen in een team. Het team kan zowel uit directe collega’s bestaan als uit een groep zelfstandigen. Als leidinggevende probeer je het team te beïnvloeden om de gestelde doelen te realiseren en de boel draaiende te houden. Ook zorg je ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt binnen het team.

Leidinggeven aan projecten

Als leidinggevende draag je uiteraard verantwoordelijkheid voor je eigen werk, maar ook voor het werk van anderen. Het kan spannend zijn om grote verantwoordelijkheden te dragen, maar het biedt ook mogelijkheden om het maximale uit een project te halen. Het doel van leiderschap is mensen motiveren, zodat ze worden aangezet tot actie. Stel duidelijke doelen.

Bij verantwoordelijkheden horen ook bevoegdheden. Maak voordat een project begint helder wie waarvoor verantwoordelijk is, wie wat doet en hoe er gecommuniceerd wordt. Heldere en overzichtelijke afspraken voorkomen ruis. Daardoor kan de focus op de inhoud blijven.

Stijl
Kies de stijl van leidinggeven die bij de situatie en de persoon past. Soms moet je sterk sturen om een doel te bereiken, soms hoef je slechts bij te sturen en kun je veel aan je team overlaten. Je eerste taak als leidinggevende is dus het in kaart brengen van je team, zodat je een stijl van leidinggeven kan kiezen die daarop aansluit. Verschillende stijlen van leiderschap zijn bijvoorbeeld:

 • Autoritair: de leider bepaalt de doelen en hoe ze moeten worden uitgevoerd, weinig inspraak van medewerker.
 • Democratisch: de leidinggevende legt de beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid bij de groep als geheel.
 • Consulterend: tussenvorm van democratisch en autoritair. Medewerkers hebben inspraak op besluitvorming, leidinggevende vraagt medewerkers om advies, maar behoudt de verantwoordelijkheid.

Als leider kun je ook verschillende rollen hebben: 

 • Ondernemer: je zoekt op creatieve wijze naar nieuwe mogelijkheden en innovaties.
 • Onderhandelaar: je brengt partijen met uiteenlopende ideeën bij elkaar en kunt goed communiceren.
 • Probleemoplosser: je lost problemen en conflicten direct op en voorkomt dat situaties uit de hand lopen.
 • De monitor: je bent goed in het verzamelen van informatie en zorgt dat die bij de juiste mensen terechtkomt. 

Evaluatie
Projecten zijn tijdelijk van aard en als het team uit zelfstandigen bestaat, wordt de evaluatie vaak vergeten. Je kunt veel leren van evaluaties, zowel over je eigen functioneren, als over dat van anderen. Zo leer je ook hoe je een team samenstelt dat goed kan samenwerken.

Direct naar:

Projectmanagement

Tips

Leiding geven of nemen binnen je eigen organisatie klinkt eenvoudig, maar voor veel mensen is het niet makkelijk. Wees je bewust van jouw valkuilen als leidinggevende. Erken je zwakke punten en maak gebruik van feedback die je ontvangt. Een prettige en efficiënte manier van leiding geven helpt je om je projecten beter te maken.

 • Durf te delegeren. Veel ondernemers/projectleiders zijn tijd kwijt aan bijzaken, waardoor ze te weinig tijd overhouden om te doen waar ze goed in zijn.
 • Pas je stijl van leidinggeven aan, aan de situatie en kijk goed naar de competenties en zelfstandigheid van de mensen in je team. Een stagiair heeft uiteraard veel meer begeleiding nodig dan een teamlid dat al veel ervaring heeft.
 • Iedereen heeft een eigen achtergrond en een persoonlijk verhaal waardoor teamleden verschillend kunnen reageren op elkaar en op een leidinggevende. Let op wat dat met de verhoudingen in het team doet.
 • Pas op voor stereotypering en je eigen bias. Veroordeel teamleden niet. Geef teamleden de ruimte zichzelf te zijn en zorg voor een gevoel van veiligheid binnen het team. Verdiep je eventueel in iemands verhaal en achtergrond om diegene beter te leren kennen en te begrijpen.
 • Pas op voor een dominante vorm van leidinggeven, want hierdoor kun je je personeel overvragen. Wanneer je veel delegeert en controleert kan er een enorme werkdruk ontstaan.