Belasting

Iedereen is belastingplichtig. Ben je in loondienst, dan houdt je werkgever maandelijks loonbelasting in en krijg jij een netto-bedrag uitbetaald. Werk je als zelfstandige; dan doe je zelf aangifte inkomstenbelasting. Voor zelfstandigen die btw-plichtig zijn, komt daar nog de aangifte omzetbelasting bij.

Belastingaangifte

Als je in loondienst bent houdt de werkgever loonbelasting en premies in. Je ontvangt een bruto-inkomen dat netto wordt uitgekeerd. Als je verder geen uitgaven aan hypotheek, alimentatie, spaartegoeden of beleggingen hebt, dan hoef je in principe geen aangifte te doen. Let wel op dat bijvoorbeeld studie- of zorgkosten ook aftrekbaar kunnen zijn van je belastbare inkomen en het doen van een aangifte dus wel voordeel op kan leveren.

Heb je meerdere banen dan kan het slim zijn om de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Misschien heeft je werkgever meer loonbelasting ingehouden dan je eigenlijk hoeft te betalen. Dan krijg je dus nog wat terug.

Als je zelfstandige bent, doe je aangifte zodat je belastbare inkomen berekend kan worden. Je houdt een administratie/boekhouding bij en aan het eind van het jaar maak je de balans en winst- en verliesrekening op. Deze jaarstukken heb je nodig voor je aangifte inkomstenbelasting.

Direct naar:

Werk in opdracht

Middelingsregeling (vervalt)

Het inkomen kan sterk dalen of stijgen. Bij stijging kan je inkomen in een hogere belastingschijf komen. Je betaalt dan over een deel van je inkomen meer belasting. In dat geval kun je gebruik maken van de middelingsregeling. Je berekent dan een gemiddeld inkomen over drie jaar. Hierdoor daalt het (hogere) inkomen wat in de hogere belasting schijf valt en ben je alsnog minder belasting verschuldigd.

Per 1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen. Het laatste tijdvak waarover je kunt middelen is 2022, 2023 en 2024.

Omzetbelasting of btw

Als je start met een onderneming moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Aan de hand van je verwachte omzet stelt de Belastingdienst vast of je btw-plichtig wordt of niet. Hoeveel btw je moet rekenen of betalen hangt af van het geldende tarief voor de dienst of het product dat je levert: dat kan hoog zijn (21%) of laag (9%). In sommige gevallen is je dienst of product vrijgesteld van btw.

De btw-aangifte
De btw-aangifte staat volledig los van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. In deze aangifte vermeld je hoeveel je gefactureerd hebt en hoeveel btw je daarover gerekend (en dus ontvangen) hebt. Vervolgens mag jij de voorbelasting (de btw die jij betaald hebt over je zakelijke lasten) daarvan aftrekken.

De Kleine Ondernemersregeling
De Kleine Ondernemersregeling (KOR) is er voor zelfstandigen die niet veel btw hoeven af te dragen. Ben je in Nederland gevestigd en is je omzet niet hoger dan €20.000 per jaar, dan kun je btw-vrijstelling aanvragen. Je hebt dan geen btw-verplichtingen meer, zoals het berekenen van btw op je facturen en het bijhouden van je btw-administratie. Je kunt dan ook geen btw meer terugvragen op je bedrijfskosten. De keuze geldt voor drie jaar of tot je omzet (waarover je btw-plichtig bent) boven de €20.000 uitkomt.