Recht en contracten

Als starter in het werkveld krijg je met allerlei juridische zaken te maken: je maakt afspraken met je nieuwe werkgever of opdrachtgever. Als je als zelfstandige werkt of met anderen een organisatie start moet je de onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Als je aan het werk bent kun je te maken krijgen met schade en aansprakelijkheid. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de verschillende juridische kanten van je werk.

 

Contracten

Je werkt als werknemer, opdrachtnemer, vrijwilliger, stagiair of uitzendkracht: dit heeft gevolgen voor je rechten in werksituaties.

 

Cao's

In een collectieve arbeidsovereenkomst vind je afspraken over arbeidsvoorwaarden.

 

Arbo- en arbeidstijdenwet

De Arbo- en de Arbeidstijdenwet leggen de werkgever verplichtingen op om werknemers te beschermen met het oog op veilig en gezond werken.

 

Sociale veiligheid

Het is belangrijk dat je er met en voor elkaar voor zorgt dat iedereen zich veilig voelt op de werkvloer. Daar is ook wet- en regelgeving voor.

 

Auteursrecht

Wat is het? Moet je je werk registreren om auteursrecht te hebben? Wanneer mag je werk van anderen gebruiken? Hoe kun je er geld aan verdienen?

 

Ondernemingsvormen

Welke ondernemingsvorm (rechtsvorm) kies je? Heb je bijvoorbeeld een eenmanszaak, stichting, bv of meerdere ondernemingsvormen?

 

Aansprakelijkheid

Als er iets misgaat dat ernstige gevolgen heeft, dan komt de vraag wie er verantwoordelijk is, en wie aansprakelijk.

 

Juridisch advies

Maak duidelijke, schriftelijke afspraken om conflicten te voorkomen. Of regel extra juridisch advies.