Participatiewet

De Participatiewet is gericht op het vinden van werk voor iedereen. Als je niet door werk of een uitkering in de noodzakelijke kosten van je bestaan kunt voorzien, krijg je ondersteuning bij het vinden van werk. Zolang dat niet lukt, kan je een beroep doen op de Participatiewet. De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeente. Daar kun je de uitkering ook aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor bijstand moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent 18 jaar of ouder en woont rechtmatig in Nederland
  • Je hebt niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in je levensonderhoud te voorzien
  • Je kunt geen beroep doen op een andere uitkering
  • Je neemt deel aan activiteiten die je gemeente aanbiedt om werk te vinden

Bescheiden Schaal regeling voor zelfstandigen

Sommige gemeenten, waaronder de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente van Amsterdam, hanteren een Bescheiden Schaal regeling. Je komt hiervoor in aanmerking als je parttime eigen baas bent en hier mee niet voldoende inkomsten genereert, je inkomen wordt dan aangevuld met een uitkering totdat je op eigen benen kunt staan.

Starten met een uitkering

Start je als zelfstandige op of na de dag dat je WW-uitkering ingaat? Dan kun je met toestemming van je werkcoach gebruik maken van de startersregeling. Je ontvangt dan voor een vaste periode van 26 weken 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag je alles doen wat nodig is voor je eigen bedrijf: opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen.

Bijstand aan zelfstandigen

Als je als zelfstandige tijdelijk in de financiële problemen komt, kun je mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Direct naar:

Bbz