Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) regelt de financiële bijstand die gemeenten kunnen geven aan zelfstandigen. De vorm van de financiële ondersteuning verschilt per situatie.

Versoepelde voorwaarden bbz door coronacrisis

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus af te remmen derven veel zelfstandigen noodgedwongen inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening. Zelfstandigen met financiële problemen kunnen een beroep doen op de bbz, die uitgevoerd wordt door gemeenten, en waar nu versoepelde voorwaarden voor van kracht zijn. Lees meer

Voor wie

De Bbz is een uitkering voor zelfstandigen in alle verschillende fases van het ondernemerschap. Zoals startende zelfstandigen (met uitkering), gevestigde zelfstandigen in financiële moeilijkheden, oudere zelfstandigen (vanaf 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf en een inkomen onder de bijstandsnorm en zelfstandigen die hun bedrijf moeten beeindigen.

De Bbz kan op verschillende manieren hulp bieden, ook deze mogelijkheden verschillen per situatie. Denk aan: een periodieke uitkering welke het inkomen aanvult tot bijstandsniveau of bedrijfskapitaal (zoals een starterskrediet). De gemeente besluit of deze worden uitgekeerd in de vorm van een gift of een renteloze lening.

Voorwaarden

Aan iedere situatie zijn andere voorwaarden van toepassing. Over het algemeen worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

  • Je bedrijf moet na de Bbz levensvatbaar zijn.
  • Je moet voldoen aan het urencriterium (minimaal 1225 uur werken in bedrijf of beroep).
  • Er is geen hulp via bank of borgstellingsfonds meer mogelijk.

Aanvragen
Aanvraagformulieren voor de Bbz krijg je via de Sociale Dienst van je gemeente. Let op: eigen vermogen kan een Bbz-uitkering in de weg staan. Neem contact op met je gemeente om te kijken wat ze voor je kunnen betekenen.

Bescheiden Schaal regeling

Sommige gemeenten, waaronder de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente van Amsterdam, hanteren een Bescheiden Schaal regeling voor zelfstandigen. Je komt hiervoor in aanmerking als je parttime eigen baas bent en hiermee niet voldoende inkomsten genereert, je inkomen wordt dan aangevuld met een uitkering uit de Participatiewet, totdat je op eigen benen kunt staan.

Direct naar:

Participatiewet