Copyright

You always have to deal with copyright in the arts. If you have made (created) something as a self-employed that somebody else wants to publish or adapt, it can earn you money. If you want to publish or adapt something that another person has made, you might have to pay to use it. If you are employed, this is a concern for your employer.

What is copyright?

So copyright has a high business component. At the same time it is about what makes art what it is, because a work can only be copyright if it has an original character, a personal stamp and a form.

The right of personality (the moral right) protects the integrity of the work: that is the non-material side of copyright. The right of exploitation is the material side of copyright. This is the exclusive right of the maker to publish and to reproduce (to copy, adapt, or cast in a different form, such as making the film of a book). Other parties require permission of the maker.

Registration of work

Copyright on a work occurs already by creating a work, but to be able to proof it, it is useful to register your work. If there is a conflict in which one party accuses the other of plagiarism, the date of registration prevails. You can register a work or idea with the notary or with the Benelux Office for Intellectual Property. Another possibility is to send the idea by registered mail (when receiving the envelope leave it closed) or send registered e-mails to yourself.

International

In 1886, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works was adopted. This has now been signed by 187 countries (as of 2019). The guiding principle in this regard is that the origin of your copyrights is in the country where you first published your work. If you want to exploit your work abroad, you have to deal with the legislation and regulations that apply there. These are other agreements and remunerations than those which you would be entitled to in the Netherlands. New rules are being worked out in the European Union in order to further reduce the differences between copyrights within the member states. Dutch copyright organisations often have contacts with sister organisations in other countries and can help you on your way and provide information.

Transfer of copyrights or licenses

Transferring your copyright is the most far-reaching option: another person or organisation receives or buys the rights that you owned yourself first. You can also arrange the right of another person or organisation to use your work by granting a license (permission) to that other person or organisation. In that case, you will specify in an agreement for which purpose, under which terms and conditions, and for which period your work may be used by another person or organisation. You will remain the copyright holder yourself, merely conferring your rights temporarily. If it is a success, you can renegotiate the terms and conditions after the agreed period has passed. Creative Commons licenses enable creators to release their copyright-protected work for specific forms of reuse, without relinquishing copyright.

The transparency obligation is new. This means that an organisation, when transferring or licensing your copyright, must provide you with information about the exploitation, such as the forms of exploitation, the income and the fee to be paid.

Sociocultural levy

The so-called ‘sociocultural levy’ (sociaal culturele heffing, SoCu levy) is a common deduction from your copyright fee (mainly in Europe). The money deducted goes to social and cultural causes, often via a so-called ‘social fund’. In this way, the funds are credited to you as rights holder, your creative achievements and the interests of the professional group. Buma/Stemra, Sena, Lira and Pictoright spend this levy on a social fund or other facilities.

Directly to:

Social security

Funds

Er zijn diverse 'centrale beheerorganisaties' voor auteursrechten. Overweeg je je aan te sluiten bij een auteursrechtenorganisatie? Ga na wat je juridische positie is en weeg dan goed de voor- en nadelen voor jezelf af. Draag je je rechten over, geef je alleen een licentie (toestemming) of treedt de organisatie op als tussenpersoon? Als je je auteursrechten hebt overgedragen is dat definitief.

Den, het kennisinstituut voor digitale cultuur, heeft een werkgroep auteursrecht en digitaal erfgoed opgericht. Het biedt ook online informatie over auteursrechtenbeheer van collecties.

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelbegrip waar o.a. auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht en octrooi onder vallen. Het volgrecht betreft het recht van makers van originele grafische of beeldende kunstwerken op een percentage van de prijs bij doorverkoop van hun werk.

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland zoals illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen en architecten. Deze organisatie verdeelt collectieve vergoedingen, exploiteert individuele auteursrechten en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.

NORMA is de rechtenorganisatie voor uitvoerende kunstenaars zoals acteurs en dansers. Deze organisatie incasseert en verdeelt een aantal zogenaamde collectieve vergoedingen, zoals Kabel-, Thuiskopie-, en Leenrechtvergoedingen. Als een uitvoering wordt uitgezonden op televisie, of op een andere manier wordt vastgelegd, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding via NORMA.

Lira is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van o.a. romans, toneelstukken, tv-spelen, series en films voor tv. Lira betaalt aan de aangesloten auteurs (scenarioschrijvers) vergoedingen uit voor (her)gebruik van hun teksten.

IBVA regelt de auteursrechten voor het amateurtoneel in Nederland: het verzorgt de incasso en repartitie voor alle aangesloten binnen- en buitenlandse toneeluitgevers, -agenten, -schrijvers, -vertalers en -bewerkers.

Voor films geldt een wettelijke uitzondering op de auteurswet. Bij het maken van een film wordt elke maker geacht zijn auteursrecht over te dragen aan de producent. Je kunt hier met een (bij voorkeur schriftelijke) overeenkomst van afwijken, maar dat komt bijna niet voor. Het idee hierachter is dat niet een enkele maker zo de exploitatie van de hele film kan tegenhouden.

De producent mag de film dan verveelvoudigen en openbaar maken. De makers van het scenario, de filmmuziek en andere van de film scheidbare auteursrechtelijke bijdragen zoals het decor mogen hun afzonderlijke werk overigens wel zelf openbaar maken en verveelvoudigen. Ook hier kan met een overeenkomst van worden afgeweken.

De producent wordt wel geacht alle makers van de film een vergoeding te bieden, en dit contractueel vast te leggen. Producent ben je volgens de wet alleen als je en kapitaal verschaft, en financieel risico draagt en de makers bij elkaar brengt.

Vevam keert auteursrechtelijke vergoedingen uit aan aangesloten film- of televisieregisseurs. Deze hebben hier recht op wanneer hun werk bijvoorbeeld wordt uitgezonden op televisie.

SEKAM incasseert en verdeelt o.a. vergoedingen voor film- en televisieuitzendingen in het buitenland. Producenten die aanspraak willen maken op hun deel van de kabelvergoeding kunnen zich registreren.

Lira is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van o.a. romans, toneelstukken, tv-spelen, series en films voor tv. Lira betaalt aan de aangesloten auteurs (scenarioschrijvers) vergoedingen uit voor (her)gebruik van hun teksten.

NORMA is de rechtenorganisatie voor uitvoerende kunstenaars zoals muzikanten, acteurs en dansers. Deze organisatie incasseert en verdeelt een aantal zogenaamde collectieve vergoedingen, zoals Kabel-, Thuiskopie-, en Leenrechtvergoedingen. Als een uitvoering wordt uitgezonden op televisie, of op een andere manier wordt vastgelegd, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding via NORMA.

PAM is een samenwerking van Lira, VEVAM en NORMA. PAM biedt één loket dat (online) gebruik van audiovisuele media mogelijk maakt, collectief beheer van rechten regelt en de vergoedingen onder de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs verdeelt.

Buma/Stemra is de organisatie die namens de aangesloten componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers toestemming verleent voor het gebruik en de vergoedingen int. In Nederland rechtstreeks, in het buitenland via zusterorganisaties.

Buma Junior is een initiatief van Buma/Stemra voor muziekauteurs tot 26 jaar. Deze organisatie biedt tips&tricks en informeert over auteursrecht.

Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Deze organisatie zorgt ervoor dat de makers (artiesten, sessiemuzikanten, producenten) een vergoeding ontvangen als hun muziek gebruikt wordt. Dit is het 'naburig recht'.

NORMA is de rechtenorganisatie voor uitvoerende kunstenaars zoals muzikanten, acteurs en dansers. Deze organisatie incasseert en verdeelt een aantal zogenaamde collectieve vergoedingen, zoals Kabel-, Thuiskopie-, en Leenrechtvergoedingen. Als een uitvoering wordt uitgezonden op televisie, of op een andere manier wordt vastgelegd, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding via NORMA.