Faq hoe maak ik een artist statement?

Een artist of artistic statement is een algemene inleiding tot je werk waarin je duidelijk maakt waar je werk over gaat en waarom je het hebt gemaakt. Zo leert de lezer jou als persoon en als kunstenaar beter kennen. In welke discipline je ook werkt: het is altijd belangrijk om wat je maakt te verwoorden voor je publiek of financiers.

Wanneer gebruik je een artist statement?

Een artist statement is in elk portfolio, publiciteitstekst of Electronic Press Kit (EPK) terug te vinden. Vaak onder het kopje ‘over’ of ‘bio’. Je kunt het ook gebruiken in je cv, bij sollicitaties, toelatingen, subsidieaanvragen of in je publiciteitsmateriaal. Je kan een artist statement schrijven over het geheel van je verzameld werk, maar het kan ook over een specifiek project gaan. Net als je cv pas je je artist statement steeds aan: aan het publiek en het doel waarvoor je schrijft. Maak bijvoorbeeld een lange versie van ongeveer één pagina en een korte versie van één alinea.

Inhoud

Er is geen vaste opzet van een artist statement: iedereen pakt het op zijn eigen manier aan. Wel zijn er een aantal elementen te benoemen die er vaak in voorkomen. Zo is de inleiding vaak een korte paragraaf waarin je het werk in algemene zin beschrijft. Daarna kun je ingaan op details. Je kunt bijvoorbeeld beschrijven hoe je ideeën in het werk worden gepresenteerd. Dat kun je doen door iets te zeggen over je motivatie, visie, achtergrond en/of gebruikte technieken. Je kunt ook beschrijven waarom je werk interessant is voor het publiek. Welke reactie hoop je uit te lokken? Wees hierin niet dwingend, het statement is een aanzet om het werk te gaan ontdekken. Het hoeft geen uitkomst voor te schrijven. In de laatste paragraaf vat je de belangrijkste punten samen. 

De volgende vragen kunnen je helpen om je tekst concreet te maken:

 • Waarom heb je dit werk gemaakt, wat wil je ermee zeggen, wat is het idee erachter? 
 • Hoe is het tot stand gekomen?
 • Wat is je filosofie of de oorsprong van het werk? Houd dit relevant en kort, als het allemaal in het verleden ligt, kan je het prima overslaan. 
 • Waarom is een bepaalde techniek, benadering, instrument of medium belangrijk voor het werk?
 • Waar staat jouw werk in relatie tot actueel werk van anderen? Door wie ben je beïnvloed, en hoe verhoudt jouw werk zich tot het werk van jouw inspiratiebronnen? Benoem hoe iets of iemand je werk beïnvloed heeft. Stel jezelf daarbij niet gelijk aan andere kunstenaars.
 • Bij een statement voor een specifiek werk: hoe verhoudt dit werk zich tot je vorige werk en je gehele oeuvre?
 • Bij werk dat deel uitmaakt van een serie/reeks projecten: hoe verhoudt dit werk zich tot de andere projecten?

Schrijftips 

 • Schrijf in de tegenwoordige tijd en vanuit de eerste persoon: ‘ik’ en niet refererend naar jezelf in de derde persoon, je naam of ‘de kunstenaar’.
 • Houd je taalgebruik objectief. Wees zelfverzekerd, maar eerlijk en doe niet gewichtig.
 • Maak het niet gortdroog en houd het persoonlijk. Blijf dicht bij je eigen taalgebruik. Gebruik geen spreektaal.
 • Als jouw werk humoristisch is, mag deze humor best terugkomen in je tekst.
 • Houd de zinnen kort en overzichtelijk, vermijd te veel bijzinnen en bijvoeglijke naamwoorden. Verlies je ook niet in wollig en artistiek taalgebruik.
 • Laat je artist statements door verschillende personen in, en juist ook buiten, het vak lezen. Dit om te controleren of je geen fouten hebt gemaakt en om feedback te krijgen of je tekst goed te begrijpen is voor een bredere doelgroep.
 • Kijk ter inspiratie naar voorbeelden van anderen.
 • Kom je er niet uit: vraag dan iemand anders om voor jou te schrijven.

Biografie vs artist statement

Je biografie bestaat uit de hoogtepunten van je cv, uitgeschreven in enkele alinea’s. Vaak toon je dit samen met je artist statement en de biografie is dan vaak iets langer. Je biografie gaat over jou en daarom in mindere mate over je werk. De biografie heeft ook een andere vorm dan een artist statement, want deze schrijf je juist wèl in de derde persoon. Je gebruikt dus niet ‘ik’, maar bijvoorbeeld ‘de kunstenaar/choreograaf/band’ en je voor- en achternaam. In je biografie neem je meestal ook een foto op van jezelf of je gezelschap/band.