Stappenplan van acquisitie tot opdracht

Dit stappenplan helpt je bij het doen van acquisitie, het vinden van opdrachtgevers en het verkrijgen van opdrachten. Vaardigheden als netwerken, onderhandelen en presenteren zijn hierbij belangrijk.

1. Vind potentiële opdrachtgevers

Bedenk wie je doelgroep is en waar je die kunt vinden. Zijn dat bedrijven of particulieren? Welke kenmerken en interesses hebben ze? Vind je ze vooral online, via je netwerk of bijvoorbeeld binnen een culturele instelling? Je kunt opdrachten vinden via internet, via via of bijvoorbeeld in vakbladen. Maak gebruik van je netwerk, zowel online als offline, en vergeet ook je eerdere opdrachtgevers niet. Zoek uit welke bemiddelaars of tussenpersonen jij kent die opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar brengen.

Zorg dat potentiële klanten jou online kunnen vinden. ‘Social selling’ via sociale netwerken wordt hierbij steeds belangrijker. Gebruik sociale media vooral om je te profileren als expert op een bepaald vakgebied, niet zozeer om te verkopen.

Direct naar:

Marketing

Verdienmodellen

2. Leg het eerste contact

Bereid je goed voor, verdiep je in je opdrachtgever en bedenk wat jij voor hem of haar kunt betekenen. Wat zijn jouw unieke eigenschappen? Welke voordelen heb jij te bieden? Pas je boodschap aan aan de persoon die je voor je hebt en aan diens vraag. Bij koude acquisitie ken je de potentiële klant niet en heeft deze nog geen idee dat hij of zij mogelijk interesse in je heeft. Warme acquisitie, waarbij je de opdrachtgever kent, werkt beter omdat je vaak al weet waar de behoefte ligt en er sprake is van een vertrouwensband.

Leg kort uit waarom je contact zoekt; voeg als het kan een cv of portfolio toe. Een potentiële klant wil je vaak eerst beter leren kennen voordat het tot een opdracht komt. Laat zien wie je bent, wat je maakt en waarom, hoe je dingen aanpakt en wat jou inspireert. Pas als jullie iets voor elkaar kunnen betekenen kan het tot een opdracht komen.

3. Presenteer je voorstel

Geef kort aan wat je gaat doen en hoe, waarom je daartoe bent gekomen en wat je overwegingen waren. Laat zien wat het resultaat is, hoe je voldoet aan de opdrachteisen of welk probleem je oplost. Je presentatie moet passen bij de inhoud en de omvang: een ontwerp presenteer je anders dan een lessenserie of een scenario. Gebruik je een computer, video of beamer, zorg dan dat de apparatuur het probleemloos doet. Een proefpresentatie voor eerlijke vrienden is altijd nuttig. Bij een presentatie gaat het ook om het persoonlijke contact: het moet klikken en je moet dezelfde taal spreken.

Direct naar:

Waarden benoemen

4. Leg afspraken vast

Als de opdracht doorgaat, kun je het werk doen in opdracht of in loondienst. Elke vorm kent zijn eigen voordelen. Wat is het beschikbare budget voor de opdracht? Hoe bepaal je je eigen prijs en ga je de onderhandelingen in? Bedenk voor jezelf wat je er minimaal en maximaal uit wil halen en vraag collega's naar hun afspraken. Naast geld kan een opdracht ook iets opleveren in de vorm van een goed netwerk of artistieke ontwikkeling. Als je opdrachtgever weinig geld heeft kunt je ook aan alternatieven als barter (uitwisseling) of een uitgestelde betaling denken. Wees zo reëel mogelijk en bouw reserves in.

5. Houd contact

Houd goed contact met de opdrachtgever tijdens het uitwerken. Krijg je de opdracht niet, probeer dan de reden te achterhalen. Houd het contact in elk geval positief, zodat je er in de toekomst wellicht nog iets aan hebt. Ook als je de opdracht wel krijgt is het belangrijk naderhand contact te houden met de opdrachtgever. Blijf ook als je met andere opdrachten bezig bent altijd aan acquisitie doen, om de kans te verkleinen dat je zonder opdrachten komt te zitten. Denk bijvoorbeeld eens aan het versturen van een nieuwsbrief om je netwerk te laten zien waar je mee bezig bent.