Juridisch advies

Als je voor een keuze staat waarvan je de juridische consequenties niet helemaal overziet, kun je je laten adviseren. Bijvoorbeeld als je een ondernemingsvorm moet kiezen of een contract gaat afsluiten. Daarnaast kun je juridisch advies inwinnen bij juridische geschillen. Maar denk ook na over hoe je deze kunt voorkomen.

Waar kun je terecht voor juridisch advies?

Je kunt juridisch advies vragen bij vakbonden, beroepsorganisaties, het Juridisch Loket of via je rechtsbijstandsverzekering. Denk ook aan juridisch adviseurs die gespecialiseerd zijn in jouw vakgebied. Goed om te weten: voor advies bij een vakbond of beroepsorganisatie moet je vaak lid zijn en het Juridisch Loket is er niet voor ondernemers. Rechtsbijstandsverzekeraars procederen vooral, maar geven incidenteel ook nuttige adviezen als je een probleem voorziet.

Juridisch advies

Voordat je advies gaat inwinnen moet je goed kunnen formuleren waar het precies over gaat. Bijvoorbeeld over je arbeidscontract, de huur van werkruimte of je auteursrecht. Het kan ook gaan over een conflict. Krijg je bijvoorbeeld je geld niet? Of word je aansprakelijk gesteld voor schade die een ander zegt te hebben geleden?

Wil je weten hoe een meningsverschil of conflictsituatie juridisch in elkaar zit? Of wil je dat iemand jou vertegenwoordigt? Dan heeft juridische hulp het doel om sterker naar de ander te staan. Wat zijn de juridische aspecten van het conflict: wat klopt, wat is onderhandeling of bluf, en wat niet? Wie ‘staat er in zijn recht’? Het advies geeft je meer kennis van zaken of strategische tips voor een goede oplossing.

Direct naar:

Aansprakelijkheid

Een juridisch geschil

Wanneer samenwerkingsproblemen oplopen, kan het gebeuren dat een van de partijen deze problemen vertaalt naar verplichtingen. Dan is het maar één stap naar de juridische verplichtingen en naar de zogenaamde juridisering van een conflict. Wanneer die partij dan juridisch advies inschakelt, en de juridisch adviseur zich laat leiden door de juridische belichting (en niet doorvraagt naar de onbelichte kanten van de zaak) heb je al snel een juridisch conflict.

Daarnaast komen juridische conflicten met instanties of de overheid ook voor. Denk aan het betalen van belasting, het aanvragen van een uitkering, het moeten sluiten van je studio wegens geluidsoverlast. Dat zijn ook kwesties die te maken hebben met rechten en plichten. In zo’n situatie moet je wellicht sneller juridisch advies vragen, want de termijnen kunnen kort zijn en de gevolgen groot.

De beperkingen van juridische oplossingen bij conflicten

Bedenk dat juridisch geschoolde mensen vaak niet opgeleid zijn in het behandelen van klachten in de ruime zin van het woord. Bij tal van kwesties kan de gang naar een juridisch adviseur, advocaat en/of rechter op korte termijn positief uitpakken – denk aan het gevoel van rechtvaardigheid. Op langere termijn kan blijken dat er ook nadelige consequenties aanzitten:

  • de beslissing van de rechter kan maanden of jaren op zich laten wachten,
  • de partijen verharden bij elke juridische brief of elk document nog meer in hun gelijk, waardoor een oplossing nog verder te zoeken is en bovendien de relatie steeds slechter wordt,
  • de procedure is misschien veel duurder dan alle partijen hadden verwacht, maar zo ver in het proces kan/wil niemand meer terug,
  • de advocaten lijken de zaak alleen maar onbegrijpelijker te maken.

Een juridisch geschil voorkomen
Als je in conflict raakt hoef je niet altijd meteen de juridische benadering te kiezen. Het probleem bespreken is bijna altijd een beter begin om tot een oplossing te komen. Dan hebben we het over conflicthantering. Ga je een contract of overeenkomst aan? Vraag jezelf dan steeds af wat je op papier zou willen hebben als zaken niet zo positief verlopen als je verwacht. Leg afspraken zo goed mogelijk vast en denk na over algemene voorwaarden.