Funds

The Dutch art- and culture world knows various subsidisers and funds owned by local- and national government and private institutes. The differences between them are big.

AFK (Amsterdam arts fund)

AFK (Amsterdam arts fund)
The AFK supports the experiment as well as proven quality, established and relative new organisations, professional art and amateur art - all over the city. There are long-term and incidental subsidies for all disciplines in the cultural sector, for cultural organisations and artists.

Blockbuster fund

Blockbuster fund
Supports cultural projects, preferably multifunctional, that take place in The Netherlands with a large (inter)national audience.

Fonds21

Fonds21
Fonds21 is an enterprising and socially involved fund that supports Art & Culture and Youth & Society through goals. They support professional, high-quality projects that are able to reach a wide, new audience.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds
The fund supports projects in the fields of visual art, historic preservation, history & literature, music, nature, theater, dance, film and neighborhood culture. The Prins Bernhard Cultuurfonds also presents several prizes, distinctions, grants and stipends every year. To honor volunteers, to encourage talent or for an oeuvre. They also have scholarships and stipends for up-and-coming and proven talent.

VSB Fund

VSB Fund
The VSB Fund supports many hundreds of initiatives in a broad social field every year. It supports projects throughout the entire breadth of the art and culture sector, from performing arts to cultural heritage and from new media to fine art and cultural education.

Ammodo
Ammodo bevordert kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die op internationaal niveau hoog aanzien genieten. Het fonds steunt kunstprojecten die door hun niveau en vernieuwende of uitzonderlijke karakter een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van of waardering voor kunst. Ammodo steunt projecten in de podiumkunst en beeldende kunst.

BNG Cultuurfonds
De Bank Nederlandse Gemeenten stimuleert met hun Cultuurfonds activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, die financieel (mede) door gemeenten mogelijk worden gemaakt en die van betekenis zijn voor het gemeentelijk beleid. Het BNG Cultuurfonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst, muziek, erfgoed en dans.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland in al hun diversiteit. Het fonds kent verschillende subsidieregelingen, onder andere voor cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur.

Fonds Kwadraat
Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars, fotografen en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk, zoals een expositie, apparatuur, website, presentatie of kunstenaarsboek.

Janivo Stichting
De Janivo Stichting steunt kunstprojecten voor kinderen, jongeren en jong volwassenen in de leeftijd van nul tot dertig jaar op het gebied van talentontwikkeling, jonge makers en kunsteducatie.

NORMA Fonds
NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars in alle disciplines. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Mondriaan Fonds
Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het fonds heeft ook een werkbijdrage jong talent voor veelbelovende kunstenaars tot vier jaar na hun opleiding.

Pictoright Fonds
Het Pictoright Fonds besteedt zogenaamde ‘sociaal culturele gelden’ (SoCu-gelden) die zijn ingehouden op auteursrechtelijke vergoedingen. Projecten die voor financiering in aanmerking komen hebben een sociaal, cultureel of educatief doel. Deze zijn bestemd voor een brede groep professionele beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Stichting Stokroos
Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven met financiële ondersteuning en coaching. De belangstelling gaat uit naar projecten waarbij traditie en vernieuwing een verrassend samenspel aangaan. Daarnaast wil Stokroos samenwerkingsverbanden tussen makers, culturele instellingen of vertegenwoordigers uit andere sectoren steunen en initiëren.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het fonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. De interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein is daarbij belangrijk. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.