Stappenplan marketing- en publiciteitsplan

Je hebt een grotere kans op succes wanneer je een goede marketingstrategie bedenkt voor dat wat jij ‘in de markt’ gaat zetten. Je dwingt jezelf hiermee ook om kritisch naar je plannen te kijken en vroeg te beginnen met plannen.

1. Maak een marketinganalyse

Om de juiste marketinginstrumenten te kunnen kiezen analyseer je eerst je plannen:

 • Bepaal je missie: beschrijf wat je drijfveren zijn met je onderneming en hoe jouw plan zich onderscheidt van andere, soortgelijke ondernemingen. Waarom wil je dit doen, of maken, en wat is je doel?
 • Maak een SWOT-analyse: beschrijf de sterke en zwakke kanten van jezelf of je plannen/project en de kansen en bedreigingen in je omgeving. (SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.)
 • Bepaal je Unique Selling Point: formuleer wat jou en/of jouw werk/project uniek maakt. Beschrijf wat er anders, beter of vernieuwend aan is.
 • Beschrijf je doelgroepen: de potentiële klanten, opdrachtgevers, fans en/of bezoekers. Hoe specifieker je de doelgroepen weet te beschrijven, hoe makkelijker het wordt hen te bereiken en uiteindelijk te overtuigen. Beschrijf je doelgroepen uitvoerig: leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, lifestyle, woonachtig in…, bezoekers van… en alle andere kenmerkende eigenschappen die een doelgroep definieert. Hoe specifieker, hoe beter. Dit betekent niet dat je mensen buiten de doelgroep uitsluit, je richt je marketing alleen niet op hen. Belangrijk, want wie iedereen probeert aan te spreken, overtuigt uiteindelijk niemand.

2. Bepaal de marketingstrategie

Naar aanleiding van bovenstaande analyses bepaal je de marketingstrategie. Dit doe je aan de hand van de marketingmix, welke wordt samengesteld uit de vijf P’s: product, prijs, plaats, promotie en personeel.

 • Welk product (of dienst) bied je aan en hoe beschrijf je deze?
 • Welke prijs past bij wat je te bieden hebt en bij je doelgroep?
 • Wat is een goede plaats om je product/dienst aan te bieden en/of waar komt je doelgroep graag naar toe?
 • Via welke communicatiekanalen en met welke middelen kan je je doelgroep bereiken om je product/dienst te promoten?
 • Valt of staat je product bij de kwaliteit van je personeel, hoe koppel je dan hun verhaal aan dat van het product?

Als dat wat jij te bieden hebt ook wel wordt gekenmerkt als een vrijetijdsbesteding, dan concurreer je niet alleen met vakgenoten, maar ook met andere aanbieders van vrijetijdsproducten. Mensen kunnen niet alleen hun geld, maar ook hun tijd maar een keer besteden, lees hierover meer in de download Beleveniseconomie.

3. Maak een marketingplan

Maak een concreet plan van aanpak op basis van wat je in je strategie bedacht hebt. Zorg voor een planning, begroting en indien van toepassing een taakverdeling. Hiervoor moet je o.a. weten wat wanneer bekend is en aan wie gecommuniceerd moet worden. Houd ook rekening met deadlines van alle partijen die je nodig hebt voor je promotie.

4. Maak een publiciteitsplan

Voor al je doelgroepen ga je na via welke communicatiekanalen deze kunnen worden bereikt. Het promotiemiddel moet passen bij je boodschap en het kanaal dat je gebruikt. In je plan neem je minimaal de volgende onderwerpen op:

 • Wie: beschrijf je verschillende doelgroepen uitvoerig.
 • Wat: welke promotiemiddelen ga je gebruiken om je doelgroep(en) te informeren/enthousiasmeren? Ga je online advertenties, drukwerk of een creatieve vorm gebruiken?
 • Waar: via welke communicatiekanalen kun je je doelgroep(en) bereiken? Denk aan locaties waar je doelgroep komt, fysiek en/of online. En denk ook aan de media die zij lezen en/of zijn zij bijvoorbeeld te bereiken via een mailing?
 • Waarom: je kunt je boodschap op verschillende manieren verspreiden. Stel een duidelijk doel waaraan je promotie moet voldoen, moet het aanzetten tot koop, tot bezoek, tot enthousiasme, tot verbondenheid etc. Zorg dat je promotiemiddel hieraan voldoet en dit doel haalbaar maakt.
 • Wanneer: maak een planning en noteer voor elk middel dat je inzet wat de deadlines zijn.
 • Hoe: beschrijf de verschillende verantwoordelijkheden en wie je hiervoor in gaat zetten. Bepaal aantallen van je promotiemiddelen en maak een begroting.

Direct naar:

Publiciteit

5. Evaluatie

Controleer tijdens en na de uitvoering van het marketingplan welke maatregelen het meest hebben opgeleverd. De uitkomst kan een goede basis voor een volgend (beter) marketing - en publiciteitsplan vormen. Denk van tevoren ook na hoe je de effecten zou kunnen meten.