Faq verzekeren

Bedenk of en hoe je je kunt verzekeren van inkomen bij werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en de pensioengerechtigde leeftijd. Denk ook aan het verzekeren tegen kosten bij ziekte, brand, diefstal, schade en ongelukken of tegen claims van derden bij een auto-ongeluk of het wegens ziekte niet kunnen werken/optreden.

Wat te doen?

Dat hangt van de combinatie risico/schade af. Soms is het risico klein, maar kan de schade heel groot zijn, of andersom. Ook je eigen situatie telt: een mens heeft juridisch gezien meerdere 'hoedanigheden'. Veel mensen in de kunst- en cultuursector hebben er drie: privépersoon, werknemer en zelfstandige met een beroep of bedrijf. 

Verzekeringen voor privépersonen en werknemers

 • Sociale voorzieningen: bijstand, studiefinanciering en AOW. Deze verzekering voor een basisinkomen wordt betaald uit belastinggeld. Je hoeft hiervoor geen premie af te dragen. Als je tot de wettelijk omschreven categorie behoort kun je er onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen.
 • Werknemersverzekeringen. Deze verzekeren je van inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en na ontslag. Werknemers zijn hier verplicht voor verzekerd (dit regelt je werkgever).
 • Pensioenvoorziening. Bij de meeste werkgevers bouwt de werknemer een pensioen op. Hiervoor wordt maandelijks premie afgedragen door werknemer en werkgever.
 • Ziektekostenverzekering. Iedere ingezetene van Nederland vanaf 18 jaar is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
 • Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Een WA-verzekering is niet altijd verplicht, maar wel erg handig. De premie is laag, maar als je schade hebt veroorzaakt kan het om grote bedragen gaan. Een aansprakelijkheidsverzekering voor autobezitters is bijvoorbeeld wel verplicht!
 • Overige verzekeringen. Je kunt je ook verzekeren tegen verlies, diefstal, etc. Het is niet verplicht, maar wel aanbevelenswaardig.

Direct naar:

Sociale Zekerheid

Verzekeringen voor zelfstandigen en bedrijven

Ook risico's die je als zelfstandige of als bedrijf loopt, kan je verzekeren. Het maakt daarbij niet uit of je voor je bedrijf een rechtspersoon hebt opgericht. Als je een stichting, vereniging of bv opricht en kom je daar in dienst als werknemer, dan gelden de hier bovengenoemde verzekeringen.

In de andere gevallen moet je rekening houden met de volgende verzekeringen:

 • Arbeidsongeschiktheidverzekering (aov). Zelfstandigen vallen niet onder de WIA – Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er bestaan wel particuliere verzekeringen tegen inkomensverlies door ziekte. De kosten zijn sterk afhankelijk van de mate waarin je dit wilt verzekeren. Een Broodfonds is een alternatief waarbij je met een groep bekenden zelf geld spaart en tijdelijk uitkeert bij ziekte. Een combinatie van een Broodfonds voor het eerste jaar van ziekte en een aov voor de periode daarna, is ook mogelijk.
 • Werkloosheidverzekering. Deze bestaat niet voor zelfstandigen. Het is verstandig om spaargeld acter de hand te houden voor periodes met een laag inkomen.
 • Ziektekostenverzekering. Iedere ingezetene van Nederland vanaf 18 jaar is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
 • Pensioenvoorziening. Deze moet een zelfstandige zelf treffen. 
 • WA - en overige verzekeringen. De verzekeringen voor privépersonen gelden niet voor bedrijfsrisico's. Ga van tevoren de risico's na en stel vast wie de mogelijke gevolgen van die risico's draagt, op grond van de opdrachtcontracten, maar ook voor schade buiten die contracten.

Direct naar:

Pensioen

Verzekeringen voor de kunst- en cultuursector

Er bestaan diverse speciale verzekeringen: Heb je bijvoorbeeld een kostbaar instrument, onderzoek dan of je een instrumentenverzekering nodig hebt. Hetzelfde geldt voor dure apparatuur. Andere voorbeelden zijn productieverzekeringen voor films, evenementenverzekeringen voor festivals en transportverzekeringen voor kunstwerken.

Kijk goed welke risico’s een verzekering dekt en kijk bij vergelijkingen niet alleen naar kosten. Geldt deze alleen binnenshuis of ook buitenshuis, alleen in Nederland of wereldwijd, alleen voor eigendommen of ook voor gehuurde spullen? Gaat het over aansprakelijkheid of schade? Vraag je ook af wie, of in welke hoedanigheid je een verzekering af moet sluiten. Koop je bijvoorbeeld dure spullen ‘op de zaak’ dan verzeker je die ook vanuit je bedrijf, en niet privé. Beroepsverenigingen en vakbonden bieden soms ook kortingen op verzekeringen of kunnen adviseren.

Direct naar:

Advies en informatie