Faq starten werken in de buitenschoolse kunsteducatie

Hoe kun je beginnen met werken in de buitenschoolse kunsteducatie? Hiermee bedoelen we alle kunsteducatie buiten het reguliere lesprogramma op primair- en voortgezet onderwijsscholen. Hoewel de binnen- en buitenschoolse kunsteducatie elkaar steeds meer gaan overlappen. Als bevoegd docent heb je verschillende mogelijkheden.

Musea en theater- en dansgezelschappen

Steeds meer musea besteden aandacht aan educatieve programma’s die aansluiten bij de lopende tentoonstelling of de vaste collectie. Vaak hebben ze een aparte educatieve afdeling. Theater- en dansgezelschappen maken vaak een lesprogramma rondom hun voorstellingen. Als afgestudeerd docent in een kunstvak kun je educatieve rondleidingen geven of workshops verzorgen voor schoolklassen of individuele bezoekers. Vaak doe je dit op freelance of soms ook vrijwillige basis.

Centra voor de kunsten

Er zijn in Nederland ongeveer 150 centra voor de kunsten: muziekscholen, creativiteitscentra en (vooral) instellingen waar aanbod is in alle kunstdisciplines. Vaak trekken deze instellingen een heel breed publiek. Bij deze instellingen kun je aan de slag als docent of consulent in jouw vakgebied. Centra voor de kunsten bieden lessen en cursussen aan, maar ontwikkelen ook steeds meer programma’s en activiteiten voor het onderwijs. 

Je eigen project aanbieden

Wanneer je een goed idee hebt voor een kunsteducatief project, maar je hebt geen werkgever, presenteer je project dan aan verschillende mogelijke opdrachtgevers: scholen of kunstencentra. 

Samenwerkingsprojecten

Er is veel vraag naar projecten waarbij een samenwerking wordt aangegaan tussen verschillende kunstdisciplines. Je kunt bijvoorbeeld een compagnon zoeken die een ander specialisme heeft. Of je plan voorleggen aan een museum, muziekcentrum of theatergezelschap. Deze staan vaak open voor nieuwe ideeën, maar bedenk ook dat ze meestal al een uitgebreid programma hebben. 

Zoek naar vernieuwend aanbod

Er is veel aanbod op het gebied van kunstprojecten. Wanneer je een project wilt opzetten, doe dan onderzoek naar soortgelijke projecten. Wellicht is er al een project dat hetzelfde aanbiedt als het jouwe. Je maakt de meeste kans bij een opdrachtgever wanneer je een project aanbiedt dat vernieuwend is en buiten de gebaande paden gaat.

Subsidie aanvragen

Wanneer je project aan bepaalde criteria voldoet kun je subsidie aanvragen. Je kunt hiervoor terecht bij de gemeente, de overheid of subsidiegevers op het gebied van cultuureducatie. Je hebt dan een opdrachtgever nodig op een school of kunstinstelling. Ook moet je een plan van aanpak schrijven en onderbouwen waarom jouw project een aanvulling is op het al bestaande aanbod. De subsidiegevers hebben vaak speerpunten zoals aanbod voor het primair onderwijs of projecten waarbij kinderen worden bereikt die niet zo snel met kunst in aanraking komen.

Werken als beroepskunstenaar in de klas

Beroepskunstenaars in de klas (bik) hebben een aanvullende opleiding gevolgd om kunstlessen te geven in het basisonderwijs. Deze eenjarige parttime opleiding is bedoeld voor professionele kunstenaars die projecten willen ontwikkelen en uitvoeren in het basisonderwijs. De opleiding is toegankelijk voor kunstenaars in alle disciplines.