Faq starten met werken als docent

Hoe vind je een baan als kunstdocent in het primair of voortgezet onderwijs? Op je diploma staat voor welk type onderwijs je bevoegd bent. Heb je alleen een diploma van een kunstvakopleiding dan zul je een bevoegdheid moeten halen om zelfstandig voor de klas te mogen staan. Heb je een bevoegdheid voor het lesgeven op een middelbare school, dan kun je dat zelfde vak ook geven op een basisschool.

Voortgezet onderwijs

Stel voor jezelf vast wat jouw criteria zijn op het gebied van signatuur, niveau, leeftijdsgroep en grootte van de school en het belang dat een school aan kunstvakken hecht. Sommige middelbare scholen bieden kunstvakken als eindexamenvak  aan, op andere scholen worden de kunstvakken alleen maar in de onderbouw gegeven. Het verschilt ook per school welke kunstvakken worden aangeboden. Muziek en beeldende vakken komen vaker voor dan dans en drama. 

Primair onderwijs

Veel basisscholen hebben eigen kunstvakleerkrachten in dienst. Basisscholen besteden steeds meer aandacht aan kunstonderwijs. Dit komt onder andere door stimuleringsregelingen van de overheid. Schoolsoorten die veel aan kunsteducatie doen zijn onder andere kunstmagneetscholen en Brede scholen.

De aanstelling

Een baan als kunstdocent of vakleerkracht is vaak parttime. Dat betekent dat je soms meer dan één baan nodig hebt om van te kunnen leven. Realiseer je dat meerdere baantjes extra werk betekent, in de vorm van vergaderingen, reizen en voorbereiding. Een volle baan in het onderwijs gaat uit van 27 lesuren. Voorbereiding, nazorg, vergaderingen etc. worden niet apart vergoed. Inschaling voor het salaris gaat volgens de onderwijs-CAO, op basis van dienstjaren. Hierover valt meestal weinig te onderhandelen .

Solliciteren

Vervanging is een goede manier om binnen te komen, maar biedt geen recht op een vaste baan. Vacatures bij scholen kun je o.a. vinden bij diverse vacaturesites. Vergeet niet de school waar je stage liep; daar heb je al laten zien wat je in huis hebt. Maak in een sollicitatiebrief of gesprek duidelijk wat jij de school te bieden hebt. Scholen zijn vooral geïnteresseerd in je didactische en vakinhoudelijke kwaliteiten en ervaring. Het geven van een proefles of schrijven van een leerplan kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.