Faq offerte uitbrengen

Hoe bepaal je je prijs en zorg je voor goede afspraken? Opdrachtgevers willen voordat ze met je in zee gaan graag weten hoeveel geld ze kwijt zijn en wat de planning is voor de uitvoering van de opdracht. Dit kun je inzichtelijk maken met een goede offerte

Wat staat er in een offerte

Zorg dat je offerte zo helder mogelijk is. Geen van beide partijen is gebaat bij onduidelijkheid over de opdracht. Beschrijf daarom in elk geval:

  • de aard en duur van de werkzaamheden, 
  • het beoogde eindproduct, 
  • de geldende voorwaarden,
  • en het gevraagde honorarium. 

Direct naar:

Opdrachtcontract

 

Bepaal een reële prijs

Het totaalbedrag van de offerte wordt bepaald door bovenstaande factoren: hoeveel tijd kost het en wat is een redelijk uurtarief voor de aard van het werk? Als je de kosten specificeert, kan de klant zien hoe je te werk gaat, waaraan je je tijd besteedt en waarvoor hij betaalt. Dat maakt het eventuele onderhandelen over de prijs ook duidelijker.

Bereken in je offerte niet alleen de uren die je aan de projectwerkzaamheden denkt te besteden, maar ook de voorbereidingstijd die er in gaat zitten. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek, tussentijds overleg, presentaties of eventuele repetities. 

Het bepalen van het tarief wordt vaak lastig gevonden. Informeer bij collega’s wat zij vragen voor vergelijkbaar werk of informeer bij een beroepsvereniging naar gangbare tarieven in jouw werkveld. Het is heel redelijk om je ervaring en specialisme mee te laten wegen. Vanzelfsprekend zorg je dat je boven het minimumloon blijft en dat je je tarief jaarlijks bijstelt. Meer informatie vind je ook in de Faq honorarium of salaris bepalen, een link vind je onderaan deze pagina.

Als je voor het uitvoeren van de opdracht ook kosten moet maken, zorg dan dat inzichtelijk is of jouw offerte in- of exclusief onkosten is. Denk bijvoorbeeld aan reis- en verblijfkosten en materiaalkosten. Natuurlijk maak je ook duidelijk of het genoemde totaalbedrag in- of exclusief btw is.

Direct naar:

Belangenbehartigers

Bevestigen van de offerte

Om je werkzaamheden te kunnen inplannen, moet je op tijd weten of een opdracht daadwerkelijk doorgaat, vooral als je meerdere projecten tegelijkertijd hebt lopen. Als de opdracht lang wordt uitgesteld wil je ook niet aan de prijs van vandaag gehouden worden. Stel daarom altijd een deadline op de geldigheidsduur van je offerte.

Na akkoord van de klant geldt de offerte als overeenkomst. Hanteer je algemene voorwaarden – en dat is wel raadzaam – dan stuur je die mee met de offerte. Deze voorwaarden zijn dan een onderdeel van de offerte. Zorg altijd dat je een schriftelijke bevestiging krijgt, zodat je het akkoord ook kunt bewijzen. Je kunt bijvoorbeeld een offerte in pdf mailen en verzoeken om deze getekend te retourneren.

Direct naar:

Onderhandelen