Faq kwaliteiten goed inzetten

Hoe haal je het meeste uit jouw kwaliteiten? Kwaliteiten zijn vaak eigenschappen die we zelf heel vanzelfsprekend vinden. Ze zijn belangrijk omdat ze richting geven aan je handelen. Wanneer je daadkrachtig en behulpzaam bent, dan heb je een ander profiel dan iemand die bijvoorbeeld zorgvuldig en ordelijk als kwaliteit van zichzelf benoemt.

Wanneer je een duidelijk beeld hebt van je kwaliteiten, dan geeft dat een idee met welke mensen je goed kunt samenwerken, maar het maakt ook duidelijk waarom sommige mensen irritatie oproepen. Deze kennis kan je helpen een team te vormen, conflicten op te lossen en leiding te geven aan een project. Bovendien vraagt een modern cv om een profielschets, waarin je je kwaliteiten op een rij zet.

Ken je kwaliteiten

Om je kwaliteiten te herkennen zijn in de loop der tijd allerlei instrumenten ontwikkeld. De een zal je meer aanspreken dan de ander. Het zijn als het ware brillen die zorgen dat je herkent wat je sterke en je zwakke punten zijn. Daardoor zie je op welke punten je hulp nodig hebt van anderen en waar je jezelf nog in kunt ontwikkelen om verder te komen. Er zijn verschillende manieren om je bewust te worden van je eigen voorkeuren en kwaliteiten.

We bespreken hier kort de Kernkwaliteiten, het MBTI profiel, het Ennegram en de teamrollen van Belbin. Op verschillende websites kun je je verder verdiepen in deze modellen die overigens alleen maar bedoeld zijn als hulpmiddel!

Kernkwaliteiten in kaart brengen

Een goede manier om je sterke en je zwakke punten helder te krijgen, is om je kernkwaliteiten in kaart te brengen. Het begrip Kernkwaliteit is oorspronkelijk bedacht door de Nederlander Daniel Ofman. Kernkwaliteiten zijn sterktes die iemand kenmerken, het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zullen zeggen. Deze kwaliteiten worden een valkuil als je erin doorschiet: ben je erg besluitvaardig, dan kun je drammerig worden. Als een ander doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat bij jou irritatie oproepen. Jouw reactie daarop wordt een allergie genoemd. Zo'n allergie heeft vaak te maken met een kwaliteit van jezelf. Als je erg bescheiden bent, kun je je mateloos storen aan mensen die continu zichzelf op de borst kloppen. Achter allergieën schuilen weer uitdagingen. 

Welk type ben jij?

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veel gebruikt instrument om meer duidelijkheid over je persoonlijke voorkeuren te krijgen. MBTI is in de V.S. ontwikkeld en gaat uit van je oorspronkelijke aanleg op het gebied energie krijgen, het ordenen van je omgeving, het organiseren en het nemen van beslissingen. MBTI komt uiteindelijk tot 16 persoonlijkheidstypen, waar jij er een van bent. Jouw profiel geeft aanknopingspunten om te kijken naar je werkstijl, je leerpunten, maar ook naar de mensen met wie je het beste zou kunnen samenwerken.

Het Enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Deze types onderscheiden zich door patronen in denken, voelen en doen. Het Enneagram vertelt je iets over je sterke en zwakke punten en je drijfveren. 

Er is ook een vertaling naar ondernemerstypen, bijvoorbeeld het BusinessLocus model dat zes verschillende ondernemerstypes definieert. Ben jij bijvoorbeeld een pragmaticus, expert of de ontplooier?

Welke rol neem je het liefst op je?

Jezelf stevig neerzetten in relatie tot de ander is belangrijk voor een goede samenwerking. Werken in een goed samengesteld team werkt het best. Je kunt dit niet altijd beïnvloeden maar ook hier geldt dat het kan helpen om je er bewust van te zijn. 

De teamrollen van Belbin zijn inmiddels een begrip. Belbin ziet teamrollen als een samenhangend pakket van 'aangeboren' eigenschappen en vaardigheden. Houd je daar rekening mee, dan gaat je team beter functioneren. Hij onderscheidt bijvoorbeeld de creatieve solist, nuchtere aanpakker, drijvende kracht, sfeerbewaker en perfectionistische afmaker.