Faq hoe zet ik mijn kwaliteiten in?

Kwaliteiten zijn vaak eigenschappen die we zelf heel vanzelfsprekend vinden. Wanneer je een duidelijk beeld hebt van je kwaliteiten, dan geeft dat ook een idee met welke mensen je goed kunt samenwerken, maar het maakt ook duidelijk waarom iemand bij jou bijvoorbeeld irritatie op kan roepen. Deze kennis kan jou helpen om bijvoorbeeld een team te vormen, conflicten op te lossen of leiding te geven aan projecten.

Ken je kwaliteiten

Om je kwaliteiten te herkennen zijn in de loop der tijd allerlei instrumenten ontwikkeld. Dit zijn als het ware brillen waardoor je kunt zien wat je sterke en je zwakke kanten zijn. Je weet nu op welke punten je hulp nodig hebt van anderen en waar je jezelf nog in kunt ontwikkelen.

We bespreken hier kort de Kernkwaliteiten, het MBTI profiel, het Ennegram en de teamrollen van Belbin. Op verschillende websites kun je je verder verdiepen in deze modellen.

Kernkwaliteiten in kaart brengen

Een goede manier om je sterke en je zwakke kanten helder te krijgen, is om je kernkwaliteiten in kaart te brengen. Het begrip Kernkwaliteit is oorspronkelijk bedacht door de Nederlander Daniel Ofman. Kernkwaliteiten zijn sterktes die iemand kenmerken, het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zullen zeggen. Deze kwaliteiten worden een valkuil als je erin doorschiet: ben je erg besluitvaardig, dan kun je drammerig worden. Als een ander doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat bij jou irritatie oproepen. Jouw reactie daarop wordt een allergie genoemd. Zo'n allergie heeft vaak te maken met een kwaliteit van jezelf. Als je erg bescheiden bent, kun je je mateloos storen aan mensen die continu zichzelf op de borst kloppen. Achter allergieën schuilen weer uitdagingen.

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veelgebruikt instrument om meer duidelijkheid over je persoonlijke voorkeuren te krijgen. MBTI is in de VS ontwikkeld en gaat uit van je oorspronkelijke aanleg op het gebied van; energie verkrijgen, het ordenen van je omgeving, het organiseren en het nemen van beslissingen. MBTI komt uiteindelijk tot 16 persoonlijkheidstypen. Jouw profiel kan weer aanknopingspunten geven om te kijken naar je werkstijl, je leerpunten, maar ook naar de mensen met wie je het beste zou kunnen samenwerken.

Enneagram

Het Enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Deze types onderscheiden zich door patronen in denken, voelen en doen. Het Enneagram vertelt je iets over je sterke en zwakke kanten en je drijfveren. 

Er is ook een vertaling naar ondernemerstypen, bijvoorbeeld het BusinessLocus model dat zes verschillende ondernemerstypes definieert. Ben jij bijvoorbeeld een pragmaticus, expert of de ontplooier?

Welke rol neem je het liefst op je?

Jezelf stevig neerzetten in relatie tot de ander is belangrijk voor een goede samenwerking. Werken in een goed samengesteld team werkt het best. Je kunt dit niet altijd beïnvloeden maar ook hier geldt dat het kan helpen om je er bewust van te zijn. 

De teamrollen van Belbin zijn inmiddels een begrip. Belbin ziet teamrollen als een samenhangend pakket van 'aangeboren' eigenschappen en vaardigheden. Houd je daar rekening mee, dan gaat je team beter functioneren. Hij onderscheidt bijvoorbeeld de creatieve solist, nuchtere aanpakker, drijvende kracht, sfeerbewaker en perfectionistische afmaker.