Faq hoe verdien ik aan auteursrecht op kunst?

Hoe bescherm je je auteursrecht en hoe kun je eraan verdienen? Auteursrecht houdt in dat een werk slechts verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden met de toestemming van de geestelijke schepper.

Het verkrijgen van auteursrecht

Je kunt auteursrecht hebben op werken die een origineel karakter hebben of zintuigelijk waarneembaar zijn. Een idee kan dus pas auteursrechtelijk beschermd worden als het op papier gezet is; het hoeft echter nog niet zijn definitieve vorm te hebben bereikt. Het auteursrecht is al van toepassing op schetsontwerpen. Auteursrecht verkrijg je dus automatisch, enkel door het maken van een kunstwerk of ontwerp. Toch is het zinnig om aan te geven dat het auteursrecht van toepassing is. Het is mogelijk om je werken te registreren bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Het auteursrecht van werk dat ontworpen is in dienstverband ligt overigens bij de werkgever. Als je werkt in opdracht, maak hier dan goede afspraken over met de opdrachtgever.

Direct naar:

Auteursrecht

Verdienen aan auteursrecht

Openbaarmakingen door middel van het tonen op een expositie, op internet, in een boek, op tv enzovoorts, mogen slechts als de auteursrechthebbende toestemming verleent. Deze kan daaraan voorwaarden stellen, zoals een vergoeding of naamsvermelding. Voor een openbaarmaking zonder toestemming, kun je schadevergoeding eisen. Wanneer een werk verveelvoudigd wordt, bijvoorbeeld door het in serie te produceren, kan de auteursrechthebbende de reproductie in licentie geven (voor één vast bedrag) en/of royalties bedingen (een bedrag per verkocht exemplaar).

Afspraken op papier

Mondelinge afspraken zijn niet controleerbaar. Leg alle afspraken over royalties, licenties, toestemming voor openbaarmaking etc. schriftelijk vast. Wanneer de andere partij (producent of galeriehouder) met een contract komt, neem dan de tijd om dit zorgvuldig te lezen en eventueel voor te leggen aan een deskundige. 

Auteursrechtenbureaus

Pictoright is een auteursrechtenbureau voor beeldend kunstenaars, fotografen en illustratoren. Zij houden openbaarmakingen in de gaten en hebben contact met organisaties die regelmatig met auteursrecht te maken hebben. Voordeel van aansluiting bij een auteursrechtenbureau is dat een aantal auteursrechtelijke zaken voor je worden geregeld, zoals royalties en toestemming voor openbaarmaking.