Faq hoe krijg ik betaald na mijn optreden?

Iedereen wil graag snel betaald worden na een optreden. Zorg ervoor dat je de juiste formulieren bij je hebt en maak duidelijke afspraken vóór het optreden. Geef je inkomsten daarna op bij de Belastingdienst, zodat je hierover belasting kunt betalen. Doe je dit niet, reken dan op een naheffing plus een boete.

Wel of geen dienstverband?

Voor artiesten geldt dat altijd eerst bekeken moet worden of er sprake is van een gewoon dienstverband. Dat is meestal het geval als je bijvoorbeeld meerdere dagen per week en minimaal drie maanden achter elkaar voor een bepaald orkest of gezelschap werkt. Is dat niet het geval, dan is de artiestenregeling van toepassing. 

Je hebt als artiest (als je niet in loondienst bent) de volgende opties:

  • Je werkt met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten 'artiest individueel' of 'artiestengezelschap' en stuurt een factuur.
  • Als er overduidelijk geen sprake is van een dienstbetrekking, kunnen artiest en opdrachtgever schriftelijk afspreken dat de artiestenregeling niet van toepassing is. De artiest kan met deze afspraak een factuur sturen.
  • Je laat je verlonen volgens de artiestenregeling.

Tot 1 mei 2016 gold: Als je geen VAR-wuo had als podiumkunstenaar, dan moet je je laten verlonen volgens de artiestenregeling.

De gageverklaring (artiestenregeling)

Elke keer als je optreedt en via de artiestenregeling wordt uitbetaald, moet je een gageverklaring invullen. Op deze verklaring vermeld je of de opdrachtgever rekening moet houden met een kostenvergoedingsbeschikking of de kleinevergoedingsregeling en, zo ja, het bedrag aan onbelaste kostenvergoeding. Deze regelingen zorgen ervoor dat je toch (het grootste deel van) je geld mag houden. De opdrachtgever moet deze verklaring hebben voordat hij uitbetaalt. Neem het dus altijd ingevuld en ondertekend mee als je een optreden hebt.   

De kleinevergoedingsregeling (kvr): voor artiesten die max €163 per optreden verdienen.

Iedere artiest mag per optreden maximaal €163,- laten uitbetalen zonder dat hier premies of loonbelasting op ingehouden worden. Dit geef je aan op de gageverklaring. Als de gage hoger is dan moet de rest wel verloond worden volgens de artiestenregeling

De kostenvergoedingbeschikking: voor artiesten die meer kosten dan €163 per optreden maken.

Als je meer kosten maakt per optreden dan de kvr toestaat, kun je individueel of als groep een 'Kostenvergoedingbeschikking' aanvragen bij de Belastingdienst vóór het optreden of vóór een reeks optredens. Bij deze aanvraag geef je aan hoeveel kosten je normaal gesproken hebt en dat bedrag deel je door het geschatte aantal optredens. De inspecteur vermeldt in de kostenvergoedingbeschikking het toegestane bedrag aan algemene onkosten per optreden. Een kopie van de beschikking moet voor de opdrachtgever bij de gageverklaring gevoegd worden, zodat hij of de verloner weet dat met dat bedrag aan algemene onkosten rekening gehouden mag worden.

De kleinevergoedingsregeling en een kostenvergoedingsbeschikking mogen niet tegelijk gebruikt worden.  

Het is geen wondermiddel om een zo groot mogelijk deel van de gages buiten de belasting te houden! Bij je aangifte inkomstenbelasting moet je de ontvangen kostenvergoedingen wel als inkomsten opgeven. Als je werkelijke kosten lager zijn, betaal je alsnog belasting over het verschil.

De reis- en verblijfkostenregeling

Vergoedingen voor reis en verblijfskosten hoeven niet te worden belast. Dat hoeft ook niet op de gageverklaring vermeld te worden. Vergoedingen (of verstrekkingen als de opdrachtgever deze kosten rechtstreeks betaalt) van reis- en verblijfkosten blijven op verzoek van de artiest onbelast. Een uitzondering is de vergoeding van de kosten van eigen vervoer, zoals de kosten van het reizen met de eigen auto. Deze vergoeding is wel belast maar die kun je meenemen in de kleinevergoedingsregeling of de kostenvergoedingbeschikking.

Wat als je meer verdient

Als je als artiest geen factuur stuurt en meer inkomsten verdient dan met bovenstaande regelingen is toegestaan, dan moet je de vergoedingen die je krijgt voor een optreden laten verlonen volgens de artiestenregeling. De inkomsten uit optredens vul je dan bij de aangifte inkomstenbelasting in bij de vraag ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Voor de inkomstenbelasting kun je de beroepskosten wel aftrekken, maar ben je geen zelfstandig ondernemer en kun je geen facturen uitschrijven.

Inhoudingsplichtigenverklaring: als je samen optreedt

Speel je in een band of een gezelschap dan kun je als groep facturen sturen als je een inhoudingsplichtigenverklaring (IPV) hebt. Dat betekent dat je als groep loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moet afdragen. De winst kan dan bijvoorbeeld aan het eind van het jaar onder de vaste bandleden verdeeld worden.