Faq hoe kan ik uitbetaald krijgen?

Je gaat een klus doen of hebt deze afgerond. Nu wil je graag uitbetaald krijgen. Hoe kun je dat regelen? Welke opties heb je en wat zijn de gevolgen daarvan?

Vijf opties

Als je een opdracht wilt uitvoeren kun je de betaling daarvan op verschillende manieren organiseren. Deze verschillende opties hebben niet alleen invloed op ‘hoe’ je betaald wordt. Het heeft gevolgen voor hoeveel belasting je moet betalen, hoe je aansprakelijkheid is geregeld voor de uitvoering van de opdracht, hoe de gezagsverhouding is ten opzichte van de opdrachtgever én of je aanspraak kunt maken op sociale verzekeringen.

Op de pagina Belasting bij opdrachten gaan we dieper in op de verschillende opties en leggen we de kenmerken van deze werkwijzen uit. We bespreken wat de consequenties zijn voor de inkomstenbelasting, welke aftrekposten gelden, wat je verplichtingen zijn, of je aanspraak maakt op sociale verzekeringen en of je nog een bijdrage Zorgverzekeringswet moet afdragen.

 • A. Kort dienstverband
  Als je een project doet, een dienst levert, dan kun je afspreken dat je voor een bepaalde tijd in dienst gaat bij die organisatie.
   
 • B. Verlonen (payroll)
  Je kunt je laten verlonen door een payroll- of verloningsbedrijf. Je bent dan eigenlijk werknemer in loondienst van dit bedrijf (de fictieve werkgever), maar verricht de dienst voor een andere opdrachtgever.
   
 • C. Een factuur sturen
  C.1. Facturen (kwitanties) sturen zonder eenmanszaak
  Je kunt facturen sturen voor producten of diensten en niet ingeschreven zijn bij de KVK. Je wordt dan ook wel ‘resultaatgenieter’ genoemd. Zodra je structureel gaat deelnemen aan het economische verkeer moet je je wél inschrijven.
  C.2. Facturen sturen vanuit je eenmanszaak
  Als je bent ingeschreven bij de KVK stuur je facturen vanuit je onderneming.
   
 • D. Opting-in
  Opting-in is bedoeld voor opdrachtnemers die niet in dienstbetrekking zijn, geen ondernemer zijn en die het werk niet verrichten als ondernemer. Je verklaart samen met je opdrachtgever om de arbeidsverhouding als fictieve dienstbetrekking aan te merken.
   
 • E. Artiestenregeling
  Treed jij op? Ben je daarvoor niet in loondienst én stuur je geen factuur? Dan is de artiestenregeling van toepassing.

Maak van te voren afspraken

Je legt van te voren vast hoe jullie met elkaar gaan werken. Soms is een opdrachtgever daar leidend in, maar er is vaak ruimte voor een gezamenlijk besluit. Je weet nu welke opties er bestaan en wat de consequenties daarvan voor jou kunnen zijn. Weeg deze af. Let ook op juridische aansprakelijkheid en overweeg extra verzekeringen af te sluiten.

Maak van tevoren in ieder geval een contract op. Bijvoorbeeld een arbeidscontract, als je in loondienst gaat. Of een opdrachtcontract, als je een factuur gaat sturen. Maak ook afspraken over de uitvoering van de opdracht en aansprakelijkheid. Daarnaast leg je vast hoe de uitbetaling tot stand komt en wanneer (bijvoorbeeld in twee termijnen).