Faq diversiteit en inclusie

In een inclusieve omgeving kan iedereen volledig zichzelf zijn en wordt iedereen gewaardeerd om alles wat diens identiteit vormt. Niet ongeacht maar inclusief gender, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, functiebeperking en maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

De waarde van diversiteit en inclusie

Onze samenleving is divers. Het is belangrijk deze diversiteit ook terug te laten zien en komen in de culturele sector. Want door inclusief te werken maak je ruimte voor nieuwe perspectieven en verhalen. Dit vereist zelfreflectie op je eigen artistieke en inhoudelijke keuzes en inzicht in de rol van je eigen identiteit en impliciete vooroordelen. Verschillende perspectieven in je directe omgeving kunnen daarbij van grote waarde zijn.

Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie bevat tips om jouw organisatie diverser en inclusiever te maken. Deze code is opgesteld door de brancheverenigingen in de culturele sector. Zij hebben de oude Code Culturele Diversiteit herschreven tot een nieuwe, breed inzetbare gedragscode.

De code bestaat uit vijf principes die worden uitgelegd in stappen. Door deze stappen te zetten pas je de code toe.

De Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie sluiten inhoudelijk op elkaar aan. Sinds 2021 gebruiken verschillende overheden en de zes rijkscultuurfondsen de codes bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Ze hanteren daarbij het principe ‘Pas toe of leg uit’. Meer uitleg hierover vind je in de code zelf.

Extra tools in de code
Je kunt zelf aan de slag met de Scan D&I. Hiermee toets je hoe divers en inclusief je organisatie is. Deze nulmeting valt onder stap 1 van de code. Er is ook een handreiking Waarden voor een nieuwe taal. Hierin worden 15 waarden besproken waarmee je inclusief en toegankelijk kunt communiceren. De waarden zijn voorzien van uitleg en voorbeelden, zodat je ook meteen meer leert over het ‘waarom’.