Faq coronacrisis: tips

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken hebben enorme gevolgen gehad voor iedereen in de kunst- en cultuursector. Organisaties en zzp‘ers in de cultuursector kunnen nog gebruik maken van enkele maatregelen voor ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen getroffen om de cultuursector te steunen.

Ondersteuning studenten

DUO maatregelen corona
DUO wilde studenten en oud-studenten helpen die door het coronavirus in (financiële) problemen kwamen. Studenten die recht hadden op studiefinanciering van DUO (o.a. lening, evt. aanvullende beurs, OV-kaart) konden extra lenen, om bijvoorbeeld het collegegeld te kunnen betalen. Terugbetalers konden een aflosvrije periode aanvragen en liep je studievertraging op dan ontving je een compensatie. Deze tegemoetkomingen werden verleend tot en met augustus 2021.

Nationaal Programma Onderwijs
Iedereen die in het studiejaar 2021-2022 studeerde, kreeg een korting op het college-, cursus- of lesgeld. De overheid heeft dat besloten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om studenten financiële ademruimte te geven.

AHK-studenten
Opleidingen doen er nog steeds alles aan om studievertraging en daarmee extra kosten, zo veel mogelijk te beperken. AHK-studenten kunnen bij problemen contact opnemen met de eigen studentendecaan.

Ondersteuning zelfstandigen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Deze tegemoetkoming is er voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Hoeveel je ontvangt, hangt af van het omzetverlies en je branche. Ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 nog 30% of meer omzetverlies hebben, kunnen zich begin december melden voor een tegemoetkoming.

Er waren ook een aantal andere maatregelen om ondernemers te ondersteunen met tegemoetkomingen, leningen en belastingmaatregelen. De meest relevante:

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
De TOZO bestond uit tijdelijke inkomensondersteuning en een lening voor zelfstandigen die minimaal 1225 uur per jaar binnen het eigen bedrijf werken. Deze regeling was een versoepeling van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Inkomensondersteuning bedroeg maximaal €1.500 per maand. Het inkomen van de partner telde mee. Ondernemers die niet ouder dan 27 jaar waren, bekostigd onderwijs volgden en studiefinanciering ontvingen konden geen aanspraak maken op de TOZO.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
Deze regeling was gericht op ondernemers (MKB, midden- en kleinbedrijf) die tijdelijk de deuren moesten sluiten, hun omzet zagen verdwijnen en bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moesten blijven doorbetalen. De tegemoetkoming bedroeg €4.000,- en kon vrij worden besteed. Of je bedrijf hier aanspraak op kon maken kon je zien aan de SBI-code.

Belastingmaatregelen
Je kon onder andere een ‘bijzonder uitstel van betaling’ aanvragen. Dit kon voor alle aanslagen, dus voor de omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Je deed hiervoor schriftelijk een aanvraag en stuurde die per post naar de Belastingdienst. Je kon hiermee drie maanden uitstel van betaling krijgen.

Ondersteuning werkgevers en werknemers

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging t.b.v. behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Ondernemers konden met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 85% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze ten minste 20% omzet verliezen. De voorwaarden en vergoedingspercentages werden iedere drie maanden aangepast.

TOFA
Flexwerkers en oproepkrachten die in februari 2020 nog 400 euro of meer bijverdienden en geen aanspraak konden maken op een andere uitkering, konden zich tot uiterlijk 12 juli 2020 melden bij het UWV voor een maandbedrag van 550 euro (voor de maanden maart, april en mei 2020).

Ondersteuning woonkosten

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Was je zelfstandige, ondernemer, werknemer of werkzoekende en had je financiële problemen, waardoor je noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer kon betalen? Dan kon je gemeente je onder bepaalde voorwaarden ondersteunen. Dit verschilde per gemeente.

Ondersteuning culturele sector

Extra ondersteuningsmaatregelen culturele sector
Om makers, instellingen en ondernemingen in de culturele en creatieve sector te ondersteunen heeft het kabinet in 2020 en 2021 specifiek voor deze sector in totaal ruim € 1,7 miljard euro vrijgemaakt via subsidies, leningen en een garantieregeling. Hiervoor waren de volgende steunpakketten:

  • Eerste steunpakket: €300 miljoen voor de tweede helft van 2020;
  • Tweede steunpakket: €482 miljoen voor het eerste half jaar van 2021;
  • €40 miljoen voor de vrije theaterproducenten;
  • Derde steunpakket: €24 miljoen euro vanwege de lockdown en de verlenging van de lockdown;
  • €385 miljoen voor een garantiefonds voor evenementen;
  • Vierde steunpakket: €147,25 miljoen voor het derde kwartaal 2021;
  • €450 miljoen voor een garantieregeling voor evenementen.

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC)
Moet de Rijksoverheid een evenement verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om gemaakte kosten te vergoeden. De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.