Faq coronacrisis: tips

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken hebben enorme gevolgen voor iedereen in de kunst- en cultuursector. Organisaties en zzp‘ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen getroffen om de cultuursector te steunen. Onderzoek wat je kunt doen om deze periode zo goed mogelijk door te komen en straks weer goed voorbereid verder te gaan.

Studiefinanciering en studievertraging

DUO maatregelen corona
DUO wil studenten en oud-studenten helpen die door het coronavirus in (financiële) problemen komen, omdat je bijvoorbeeld geen werk meer hebt. Studenten die recht hebben op studiefinanciering van DUO (o.a. lening, evt. aanvullende beurs, OV-kaart) kunnen extra lenen, om bijvoorbeeld het collegegeld te kunnen betalen. Terugbetalers kunnen een aflosvrije periode aanvragen. Loop je studievertraging op en studeer je in de periode september 2020 t/m januari 2021 af, dan kun je in 2021 een eenmalig compensatiebedrag krijgen.

AHK-studenten
Opleidingen doen er alles aan om studievertraging en daarmee extra kosten, zo veel mogelijk te beperken. Check bij je eigen opleiding wat je hier zelf aan kunt doen. AHK-studenten kunnen bij problemen contact opnemen met de eigen studentendecaan. Daarnaast is er een AHK-steunfonds gelanceerd om AHK-studenten financieel te ondersteunen.

Ondersteuning zelfstandigen

Er is een aantal maatregelen in ontwikkeling om ondernemers te ondersteunen met tegemoetkomingen, leningen en belastingmaatregelen. De meest relevante:

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
De TOZO bestaat uit tijdelijke inkomensondersteuning en een lening voor zelfstandigen die minimaal 1225 uur per jaar binnen het eigen bedrijf werken. Deze regeling is een versoepeling van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Inkomensondersteuning bedraagt maximaal €1500 per maand. Je kunt de TOZO-check doen om te kijken of je in aanmerking komt. Het inkomen van de partner telt mee. De TOZO loopt door tot en met juni 2021. Een aanvraag doe je bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Let op: ondernemers die onder de 27 jaar zijn, bekostigd onderwijs volgen en studiefinanciering ontvangen kunnen geen aanspraak maken op de TOZO.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) Gesloten
Deze regeling was gericht op ondernemers (MKB, midden- en kleinbedrijf) die tijdelijk de deuren moesten sluiten, hun omzet zagen verdwijnen en bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moesten blijven doorbetalen. De tegemoetkoming bedroeg €4000,- en kon vrij worden besteed. Of jouw bedrijf hier aanspraak op kon maken kon je zien aan de SBI-code.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Een lijst met vastgestelde codes vind je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Jouw code kun je opzoeken in de zoektool door je KvK-nummer in te vullen. Ondernemingen in de horeca, recreatie, evenementen, standbouwers, kermissen, podia en theaters vallen hieronder. Hoeveel je ontvangt, hangt af van het omzetverlies en je branche. Het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden is € 90.000 euro. De regeling wordt tot en met 30 juni 2021 driemaal met drie maanden verlengd en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Update: vanaf het vierde kwartaal van 2020 is de TVL open voor alle bedrijfssectoren!

Belastingmaatregelen
Je kunt onder andere een ‘bijzonder uitstel van betaling’ aanvragen. Dit kan voor alle aanslagen, dus voor de omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Je doet hiervoor schriftelijk een aanvraag en stuurt die per post naar de Belastingdienst. De aanvraag kan sinds kort ook digitaal. Je kunt hiermee drie maanden uitstel van betaling krijgen.

Ondersteuning werkgevers en werknemers

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging t.b.v. behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. De NOW2.0 geldt tot 1 oktober 2020. De NOW3.0 loopt van 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021, de voorwaarden en vergoedingspercentages worden iedere drie maanden aangepast. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

TOFA Gesloten
Flexwerkers en oproepkrachten die in februari nog 400 euro of meer bijverdienden en geen aanspraak hebben kunnen maken op een andere uitkering konden zich tot uiterlijk 12 juli 2020 melden bij het UWV voor een maandbedrag van 550 euro (voor de maanden maart, april en mei 2020).

Verantwoord besturen

Besturen tijdens de coronacrisis
Cultuur-Ondernemen heeft een goede checklist gemaakt over het inschatten van de gederfde inkomsten en acute problemen, het maken van een risico-analyse, communicatie naar medewerkers, financiers en partners en andere aandachtspunten in crisistijd.

Helpdesk internationale samenwerkingen
Informatie over de gevolgen voor internationale culturele samenwerkingen van Dutch Culture.

Subsidie

Ontvang je subsidie? Het kan zijn dat je als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan de afspraken kunt voldoen. De meeste fondsen beschrijven op hun eigen website hoe zij met deze situatie om willen gaan. Check daar wat je moet doen.

Wil je subsidie aanvragen voor een nieuw project? Onderzoek de mogelijkheden om alvast een aanvraag te doen en ga schrijven. Kijk ook naar andere financieringsvormen. Er zijn ook subsidies voor projecten gerelateerd aan de coronacrisis, bijvoorbeeld van het AFK.

Extra ondersteuningsmaatregelen culturele sector
De minister heeft specifieke coulancemaatregelen aangekondigd voor de door het rijk gesubsidieerde instellingen en makers. Ze roept instellingen op om met zelfstandigen gemaakte afspraken na te komen. Rijkscultuurfondsen kunnen specifieke maatregelen ontwikkelen om bepaalde sectoren te steunen, hiervoor is ruim €15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Instellingen kunnen aanspraak maken op de aanvullende ondersteuningsmaatregelen voor de cultuursector, waarvoor al €300 miljoen beschikbaar is gesteld. Er is nu een extra €482 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode tot juli 2021.

Direct naar:

Fondsen

Financiering

Doorontwikkeling

Ontwikkeltraject
Wil je je doorontwikkelen of omscholen? Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Een loopbaanadviseur kan je steunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Dit initiatief heet NL leert door en wordt in het najaar uitgebreid met gratis online scholingsactiviteiten.

Heroriënteren
Denk na over de ontwikkeling van je beroepspraktijk, waar wil je naartoe werken? Wil je je misschien bijscholen, met een nieuw verdienmodel starten of je zakelijk verdiepen? Er zijn tal van aanbieders en mogelijkheden om nieuwe wegen in te slaan.

Laat je inspireren en informeren

Kunst in quarantaine neemt veel nieuwe vormen aan. Bekijk de site van jouw beroepsvereniging: er worden tips en best practices gedeeld om op een nieuwe manier, toch verder te kunnen werken. Lees nieuwsbrieven, achtergrondartikelen, luister een podcast. Laat je inspireren!

Ontwikkelingen in de sector en maatregelen van de overheid volgen elkaar snel op. Houd het nieuws in de gaten via de officiële kanalen, zoals sites van de Rijksoverheid en Kunsten ’92, de belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed.