Faq auditie doen bij een orkest

Hoe bereid je je voor op een auditie? Zorg voor een goede mentale en instrumentale voorbereiding. Doe vaak auditie en leer van elke ervaring.

Gang van zaken bij een auditie

Voor de auditie krijg je een inspeelruimte toegewezen. Probeer te ontspannen, sluit je af voor de geluiden van anderen en volg je eigen voorbereiding. Informeer van tevoren of er een pianist aanwezig is om je te begeleiden en of je samen kunt repeteren. Meestal zijn er twee auditierondes. Doorgaans is de jouw vergunde tijd zeer kort: Een stukje soloconcert en één of twee fragmenten van een orkestpartij. Soms speel je de eerste ronde achter een scherm. In de tweede ronde is er meer speeltijd tijd ter beschikking.

Direct naar:

Orkesten

De auditie voorbereiden

Auditie doen is een topprestatie leveren: Je moet je auditieprogramma onder alle omstandigheden kunnen spelen. Zorg ook dat je je auditieprogramma kan uitproberen; speel voor kritische collega's en vrienden. Je kunt ook een auditietraining volgen, zodat je weet waar je op moet letten.

Voorbereidingstijd

Hoeveel voorbereidingstijd je moet nemen is heel persoonlijk. Sommigen nemen weken vrij, anderen doen de voorbereiding naast ander werk. 

Zenuwen in bedwang houden

Door spanning gebeurt er van alles met je lichaam dat je prestatie negatief kan beïnvloeden. Het is een onderdeel van je professionaliteit als (orkest)musicus om dat te kunnen beheersen. Als je op de auditie goed in je lichaam wil zitten, moet je daar van tevoren aandacht aan besteden. Lessen in Yoga, Tai-Chi, Feldenkrais, of Alexandertechniek kunnen daarbij behulpzaam zijn. 

Evaluatie 

Heb je eerder al eens met succes een auditie gedaan, probeer het een volgende keer weer zo te doen. Als je een auditie niet haalt, achterhaal dan hoe dat kwam. Vraag bijvoorbeeld iemand uit de auditiecommissie om commentaar, opbouwende kritiek en aanwijzingen. Doe dat snel na de auditie, zodat diegene nog een goed beeld heeft. 

Wellicht was jouw spel kwalitatief goed genoeg, maar is toch voor iemand anders gekozen. De artistieke visie van dirigent, artistiek leider en de auditiecommissie spelen een belangrijke rol. Ook je persoonlijke indruk kan invloed hebben op de beslissing. Je moet tenslotte een bepaalde plaats in het orkest innemen. 

Iedereen die in een orkest speelt, heeft ooit auditie gedaan. Sommigen heel vaak voor ze aangenomen werden. Laat je niet ontmoedigen door een afwijzing. Blijf vertrouwen op je eigen mogelijkheden om je doel te verwezenlijken.