Omzetbelasting (btw)

Als consumenten diensten of producten kopen, moeten zij omzetbelasting (btw, belasting over toegevoegde waarde) betalen. Ondernemers hebben de taak deze te innen voor de belastingdienst. Voor de ondernemers is de omzetbelasting dus geen opbrengst én geen kostenpost.

Wanneer ben je btw-plichtig?

Als je start met een onderneming, schrijf je je in bij de Kamer van Koophandel. Aan de hand van je verwachte omzet stelt de Belastingdienst vast of je btw-plichtig wordt of niet. Hoeveel btw je moet rekenen of betalen hangt af van het geldende tarief voor de dienst of het product dat je levert: dat kan hoog zijn (21%), laag (9%) of 0%. In sommige gevallen is je dienst of product vrijgesteld van btw.

Als je geen btw-nummer krijgt, kun je ook geen btw heffen.

Direct naar:

Belasting

Btw-tarieven

Btw-aangifte

Als ondernemer heb je de administratieve last om btw te innen en door te geven aan de Belastingdienst. De btw over bedrijfskosten die jij als ondernemer zelf betaald hebt, mag je verrekenen met de geïnde btw.

Je houdt de geïnde en betaalde btw bij in je eigen administratie. In de aangifte Omzetbelasting vermeld je hoeveel je gefactureerd hebt (excl. btw) en hoeveel btw je daarover gerekend hebt. Vervolgens mag jij de voorbelasting (de btw die jij betaald hebt over je zakelijke lasten) aftrekken.

Let op: de btw-aangifte staat volledig los van de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting.

Direct naar:

Boekhouding

Kleineondernemingsregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling van de btw die je van tevoren aan kunt vragen. Ben je in Nederland gevestigd en is je omzet niet hoger dan €20.000 per jaar, dan kom je in aanmerking.

Wanneer je de KOR toepast reken je geen btw meer. Dit betekent dat je deze niet langer op je factuur noemt, je deze niet meer afdraagt aan de Belastingdienst en dat je dus ook geen voorbelasting meer terug kunt vragen. Je krijgt tevens een vrijwaring van je administratieve verplichtingen voor de btw, dus je doet geen btw-aangiftes meer. Lees er meer over op de pagina Kleineondernemersregeling.