Inhoudingsplichtigenverklaring

Een inhoudingsplichtigenverklaring geeft duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de afdracht van loonheffingen en premies bij het uitbetalen van de gage/uitkoopsom aan artiesten.

Wie mag verlonen?

Een organisatie of persoon mag verlonen als hij een inhoudingsplichtigenverklaring (IPV) van de Belastingdienst heeft. Een verloningsbureau heeft dat. Een boekingskantoor of theaterbureau heeft deze soms ook. Als je met anderen samenwerkt in een vof, maatschap, stichting of vereniging dan kan deze rechtsvorm ook een IPV aanvragen. De rechtspersoon wordt dan de werkgever, moet loonadministratie bijhouden en kan de inkomsten verlonen. Heb je bijvoorbeeld een band of een gezelschap en vallen je inkomsten onder de artiestenregeling, dan kan je ook afspreken dat één van de leden een IPV aanvraagt. Alle leden kunnen dan door deze persoon uitbetaald worden met behulp van de gageverklaring. Een IPV vraag je aan bij de Belastingdienst.

Direct naar:

Artiestenregeling

Heb je zelf een IPV?

Dan onthef je de opdrachtgever van de verplichting om loonheffingen en premies in te houden op de gage. Je hebt nu zelf deze verplichting én je moet een loonadministratie voeren. Er zijn ook tussenpersonen zoals boekhouders die deze loonadministratie voor je kunnen uitvoeren.

Wanneer je een factuur stuurt naar de opdrachtgever, dan moet je de IPV kunnen tonen. Doe je dit niet? Dan kan de opdrachtgever besluiten jouw factuur niet te betalen. De opdrachtgever kan in dit geval namelijk een naheffing (boete) ontvangen van de Belastingdienst, omdat deze in eerste instantie verantwoordelijk is voor de afdracht en loonadministratie.