Financiering van scholing

Je kunt de financiering van je scholing op verschillende manieren regelen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van je situatie, je leeftijd en wat je gaat doen: een erkende ad, bachelor of master of wil je je bij- of nascholen? Er zijn regelingen vanuit de overheid en er zijn particuliere fondsen. Als je een werkgever hebt, heb je mogelijk recht op scholingsbudget.

Via DUO

Studiefinanciering
Je kunt studiefinanciering aanvragen als je een erkende, voltijds of duale opleiding aan hbo of universiteit volgt van minimaal 1 jaar of langer, of een bol-opleiding aan het mbo. Studiefinanciering bestaat sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 uit een lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Het recht op een aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Levenlanglerenkrediet
Wil je een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit, of een voltijdse bol-opleiding aan het mbo volgen, maar heb je geen recht meer op studiefinanciering? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een lening ‘levenlanglerenkrediet’ ter hoogte van het collegegeld. Maak je hier gebruik van, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor belastingaftrek.

Studievoucher
Kreeg je voor het eerst studiefinanciering in de periode september 2015 tot en met augustus 2019 en viel je toen onder het leenstelsel? Dan krijg je na het behalen van je diploma een studievoucher die je kunt gebruiken voor nascholing bij een Nederlandse of buitenlandse opleiding in het hoger onderwijs.

Via je werkgever

Ben je in loondienst, dan kunnen er afspraken zijn gemaakt over scholing in de secundaire arbeidsvoorwaarden of de cao. Deze gaan vaak over een scholingsbudget en het aantal uren dat je hier (onder werktijd) aan kunt besteden. Ook als er niets is vastgelegd over scholingsrechten, maar het wel een meerwaarde heeft voor je functioneren, kun je het gesprek hierover aangaan.

Om de scholing te betalen kan je werkgever een sociaal fonds benaderen. Denk aan het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Een sociaal fonds heeft als doel de professionaliteit en de weerbaarheid van de sector te vergroten door scholing.

Giften en leningen

PPO: fonds voor de culturele sector
Om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren is permanente professionele ontwikkeling noodzakelijk. Hiervoor heeft Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT) met steun van het ministerie van OCW het Werktuig PPO opgericht: dit fonds draagt bij aan ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als zelfstandigen. Het idee is dat de totale kosten van jouw ontwikkelplan gelijk verdeeld worden over de drie partijen: jouw werkgever of opdrachtgever, jijzelf en het PPO-fonds. Er is een maximumbijdrage van €2.000 per jaar.

Meer fondsen
Diverse grote en kleine fondsen stellen studiebeurzen, leningen en donaties beschikbaar voor verschillende doelgroepen en studies. De VSBfonds Beurs en Cultuurfondsbeurs zijn er bijvoorbeeld voor vervolgstudies in het buitenland, het Bekker-la Bastide-Fonds steunt studenten die een fulltime studie in Amsterdam of Rotterdam doen. De Fundatie van Renswoude, de Schuurman Schimmel - van Outeren Stichting en Stichting de Korinthiërs steunen studenten onder de 30 jaar, Talent Support juist studenten ouder dan 30. Het Tesselschade Studiefonds steunt alleen vrouwen. Het Hendrik Muller Fonds verstrekt studiebeurzen en steunt culturele doelen.

Sommige fondsen richten zich op bepaalde disciplines: de VandenEnde Foundation richt zich op jonge talenten in theater, dans, muziek, film en televisie. Het Prins Bernard Cultuurfonds beheert diverse fondsen op naam waarvan een aantal ook studies ondersteunt, zoals het Burger-Dominicus Fonds voor dansers en het Sonate Fonds voor klassieke muziek. Stichting NHBos heeft stipendia voor studenten landschapsarchitectuur, de EFL Stichting draagt bij aan studiereizen voor bouwkunststudenten, onderzoek en publicaties. Het Algemeen Fonds voor Onbemiddelde Muziekstudenten (AFVOMS) geeft donaties aan conservatoriumstudenten. De Academie voor Theater en Dans heeft het Hanny Veldkamp en Jan Kassies Fonds voor talentvolle studenten. Het Institut Français Pays-Bas reikt jaarlijks twee Kunst & Design studiebeurzen uit aan studenten in het Nederlands hoger onderwijs die een master willen gaan doen in Frankrijk.

Schenkingen
Crowdfunding wordt ook steeds vaker ingezet om een vervolgstudie te financieren. Daarnaast mogen ouders een hoger bedrag belastingvrij schenken voor jouw opleiding of studie. Onderzoek of je aan de voorwaarden voldoet.

Belastingaftrek studiekosten

Je kunt je studiekosten aftrekken wanneer je geen recht hebt op studiefinanciering van DUO en de studiekosten die je zelf betaalt meer dan €250 bedragen. Krijg je een vergoeding van je werkgever of van een fonds, dan trek je dit er dus vanaf. Kijk op de site van de Belastingdienst welke kosten je wel en niet mag meerekenen.

Als zelfstandige
Wanneer je als zelfstandige werkt, kun je alle vakgerelateerde scholingskosten opvoeren als bedrijfskosten. Is de scholing bedoeld voor een nieuwe richting en is deze dus niet vakgerelateerd, dan mag je deze niet opvoeren in je bedrijfsadministratie, misschien kun je het wel als privé-aftrekpost opvoeren zoals hierboven beschreven.

Betaalbare scholing

Omdat het zo belangrijk is dat je je blijft ontwikkelen, ontstaan er ook steeds meer mogelijkheden om je gratis of voor een klein bedrag bij te scholen: dan investeer je vooral je tijd. Dit gebeurt via het programma NL leert door en andere onafhankelijke aanbieders. De AHK biedt bijvoorbeeld nascholingscursussen op het gebied van ondernemen tegen lage tarieven.

Direct naar:

Life long learning