Financiering van je studie

Je kunt voor de financiering van je studie afhankelijk van je situatie gebruik maken van Studiefinanciering, het sociaal leenstelsel, fondsen en je eigen geld, mogelijk met recht op belastingaftrek.

Maatregelen DUO door coronacrisis

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus af te remmen derven veel studenten noodgedwongen inkomsten. DUO wil studenten en oud-studenten helpen die door het coronavirus in (financiële) problemen komen, omdat je bijvoorbeeld geen werk meer hebt. Je kunt extra lenen, om bijvoorbeeld je collegegeld te kunnen betalen. Terugbetalers kunnen een aflosvrije periode aanvragen. Lees meer

Studiefinanciering van de DUO

Voor opleidingen aan hbo en universiteit wordt, onder voorwaarden, studiefinanciering verstrekt door de DUO. Als je na augustus 2015 bent begonnen met studeren val je onder het sociaal leenstelsel. Studiefinanciering bestaat sindsdien uit een lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Het recht op een aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Je kunt studiefinanciering aanvragen als je een voltijds of duale opleiding aan hbo of universiteit volgt van minimaal 1 jaar of langer. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering. Zij betalen hun studie uit hun eigen inkomen of hun werkgever betaalt. In sommige gevallen zijn de studiekosten van de belasting aftrekbaar.

Fondsenwerving

Je kunt ook proberen om een deel van je (vervolg)studie, stage of cursus in binnen- of buitenland te financieren met behulp van een beurs. Houd er rekening mee dat besturen van kleine fondsen niet iedere maand bij elkaar komen; let goed op de deadlines voor aanvragen. Crowdfunding wordt steeds vaker ingezet om een vervolgstudie te financieren.

Het werven van geld is maatwerk. Je moet je eigen unieke verkoopargumenten bepalen en aantonen wat je waard bent. De jury's en commissies die de gelden beheren willen weten wie jij bent en wat jij van plan bent. Wil je stage lopen in een vooraanstaand instituut in New York, maak dan duidelijk waarom dit goed is voor jou. Ze willen jouw ontwikkeling steunen en niet het instituut in New York. Bovendien kijken ze behalve naar het bedrag en je motivatie ook naar de waarde voor het fonds om jou te ondersteunen. Verplaats je dus in het fonds.

Studiebeurzen

Diverse grote en kleine fondsen stellen studiebeurzen, leningen en donaties beschikbaar voor verschillende doelgroepen en studies. De VSB-beurs en cultuurfondsbeurs zijn er bijvoorbeeld voor vervolgstudies in het buitenland, het Bekker-la Bastide-Fonds steunt studenten die een fulltime studie in Amsterdam of Rotterdam doen en de AHK Talent Grant is speciaal voor talentvolle studenten van buiten de EER. De Fundatie van Renswoude en de Schuurman Schimmel - van Outeren Stichting en Stichting de Korinthiërs steunen studenten onder de 30 jaar, Talent Support juist studenten ouder dan 30. Het Betsy Perk-opleidingsfonds steunt alleen vrouwen. Het Hendrik Muller Fonds verstrekt studiebeurzen en steunt culturele doelen.

Sommige fondsen richten zich op bepaalde disciplines. De VandenEnde Foundation richt zich op jonge talenten in de werkgebieden theater, dans, muziek, film en televisie. Het Prins Bernard Cultuurfonds beheert diverse fondsen op naam waarvan een aantal ook studies ondersteunt, zoals het Burger-Dominicus Fonds voor dansers en het Sonate Fonds voor klassieke muziek. Stichting NHBos heeft stipendia voor studenten landschapsarchitectuur, de EFL Stichting draagt bij aan studiereizen voor bouwkunststudenten. Het Algemeen Fonds voor Onbemiddelde Muziekstudenten (AFVOMS) geeft donaties aan conservatoriumstudenten. De Academie voor Theater en Dans heeft het Hanny Veldkamp Fonds en Jan Kassies Fonds voor financiële ondersteuning van talentvolle studenten.

Deeltijdopleidingen

Een groot deel van de deeltijdopleidingen worden gevolgd door studenten die al een baan hebben. Zij financieren hun studie uit hun eigen inkomen. In sommige gevallen zijn de studiekosten dan voor een deel aftrekbaar van de belasting. Een studiebeurs via DUO is hierdoor alleen van toepassing als je een project of vervolgstudie in het buitenland wilt doen.

Jezelf continu professioneel blijven ontwikkelen is belangrijk voor je duurzame inzetbaarheid en verdienvermogen binnen de sector. Als jij investeert in je professionele ontwikkeling, onderzoek dan of PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling) daar misschien aan wil bijdragen. Het werktuig PPO is opgericht in 2020 door het platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT).